comtrade28-jl-652ffe52dc2b3

Robert BERGLES

vodja informacijske varnosti – CISO, A1 Slovenija