Bergles

Robert BERGLES

vodja informacijske varnosti – CISO, A1