Nadja Zorko

(intervju) Investicije v negotovem letu 2021

Investicije so pomembne za dolgoročni kompetenčni obstoj podjetij v njihovi tržni tekmi ter pomembno vplivajo na finančno moč in denarni tok podjetja. Kot pravi dr. Nadja Zorko, so »investicije podjetja njegovo gonilo razvoja ali ‘kamen okoli vratu’.«

Poslovna in finančna svetovalka je v pogovoru za Akademijo Finance med drugim poudarila, da negotovosti v okolju podjetij v novem letu ne vidi kot manjše glede na leto prej, opozorila na pomen argumentiranega odločanja o investicijah ter spregovorila o alternativah pa tudi o tem, kaj nas je minulo leto naučilo.

Dr. Zorko, je leto 2021 bolj negotovo od minulega leta? Z vidika novega koronavirusa se napoveduje manj negotovosti od poletja oz. jeseni dalje, delujemo v zdaj že znanih okvirih (omejitvah) … 

»Z negotovostjo živimo že nekaj časa, tudi pred zdravstveno krizo. In če se še nismo, se bomo morali naučiti živeti z njo in temu prilagoditi poslovni model delovanja našega podjetja. Sama negotovosti v okolju podjetij v novem letu ne vidim kot manjše glede na predhodno leto.

Negotovosti v okolju podjetja predstavljajo sistemska tveganja oziroma strateška tveganja podjetja in izvirajo iz njegovega zunanjega okolja, na katerega podjetje nima direktnega vpliva, lahko se samo odziva, prilagaja in pripravi nanje s svojim poslovnim modelom delovanja. Čeprav je zadnje leto fokus pretežno usmerjen na zdravstveno krizo in njene ključne posledice za gospodarstvo, se moramo zavedati tudi ostalih negotovosti oziroma sistemskih tveganj, o katerih se trenutno manj govori (nekatera so nova, nekatera stara), in ki postavljajo našim podjetjem izziv, ki zahteva kapitalsko moč, manj fiksnih stroškov v poslovnem modelu, spremembo nekaterih utečenih navad v delovanju in drugo. In so hkrati priložnost.

Izsledki zadnje globalne raziskave svetovnega svetovalnega podjetja McKinsey,  v kateri sodelujejo managerji z vsega sveta in katere izsledki se nahajajo v dokumentu Economic Conditions Snaphot (posnetek ekonomskih razmer, op.ur.) z  dne 18. decembra 2020, kažejo, da so bili anketirani managerji v decembru 2020 bolj optimistični, kot so bili pred meseci – tako glede pričakovanega zaposlovanja v podjetjih kot glede gospodarskih razmer v okoljih podjetij, ki jih vodijo. Navsezadnje k optimizmu prispevajo tudi nekateri najnovejši pokazatelji rasti izvozne aktivnosti naših podjetij. Navedena raziskava izpostavlja tudi druga aktualna sistemska tveganja, ki so jih poleg zdravstvene krize v svojih okoljih zaznali v raziskavi sodelujoči managerji. Konkretno: govorijo predvsem o spremembi potreb oziroma pričakovanj kupcev, oslabljenem povpraševanju kupcev, spremembah regulative, večji konkurenci na trgu, preživetih poslovnih modelih v industrijah ter v nabavnih verigah, ki kličejo k spremembam, spremembah v tržnih okoljih, pomanjkanju talentov. Še vedno je v okoljih podjetij prisotna geopolitična negotovost, nestanovitnost na finančnih trgih in drugo.«

Čeprav je zadnje leto fokus pretežno usmerjen na zdravstveno krizo in njene ključne posledice za gospodarstvo, se moramo zavedati tudi ostalih negotovosti oziroma sistemskih tveganj, o katerih se trenutno manj govori

Kakšen odnos naj podjetja v negotovih razmerah zavzamejo do investicij, ki so zanje vendarle bistvenega pomena? Jih začeti, nadaljevati, prestaviti – in kako dolgo lahko z njimi sploh čakajo? 

»Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora.  Vsako podjetje se mora ozreti na svoj trenutni SWOT položaj (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti) in najti konkreten odgovor na to vprašanje.  Že dolgo izpostavljam, da so investicije podjetja njegovo gonilo razvoja ali ‘kamen okoli vratu’. Odvisno, kako se jih lotevamo in kako jih obvladujemo, skupaj s kadri in viri financiranja, ki so zanje potrebni. Pri izvajanju investicij v teh časih je še posebej pomembno imeti v vidu, da morajo biti podjetja danes prožna, imeti v poslovanju čim manj fiksnih stroškov, biti manj zadolžena in morajo okrepiti svojo sposobnost prilagajanja poslovanja razmeram na trgu. Marsikateri načrtovani investiciji ali celo že izvedeni investiciji v podjetju se je v teh časih po koroni spremenila utež (ponder) glede na SWOT analizo podjetja pred 13.3.2020. In podjetja, ki so krizo pričakala z investicijami, ki niso nujno potrebne oziroma ne dajejo zadosti ekonomski koristi, so morala že ustrezno odreagirati. Pozitivni denarni tokovi in kapitalska ustreznost sta danes bolj kot kdajkoli prej nuja za preživetje podjetij.«

Dr. Nadja Zorko bo 26. januarja 2021 vodila spletni strokovni posvet Investicije v negotovem letu 2021: kako jih preložiti, ali jih sploh začeti in kako jih načrtovati.

Na kaj pa je pri teh odločitvah potrebno biti najbolj pozoren?

»Odziv podjetja na negotovosti v njegovih okoljih mora biti premišljen in celovit ter mora dolgoročno posegati v njegov poslovni model delovanja. Slednje pa zahteva čas, kapitalsko ustreznost in prevzemanje tveganj, rezultate pa daje šele čez nekaj let, medtem ko prva leta nastajajo predvsem dodatni stroški in investicije.

V času sprejemanja odločitev glede investicij je potrebno argumentirano preigravati možne scenarije pričakovanih denarnih tokov investicije in  argumentirano preverjati ekonomsko utemeljenost investicije. Potrebno je preveriti  tudi zmožnost podjetja, da izpelje investicijo do njene opitimalne faze z vseh vidikov – tehničnih, okoljskih, finančnih, kadrovskih. Preveriti je potrebno njene morebitne  stranske učinke na druge segmente poslovanja podjetja, poslovno potrebnost v povezavi s plani in celotnim poslovanjem podjetja. Predvsem pa je potrebno preigravati tudi njene alternative. Vedno je na voljo več poti do cilja.

Kot že povedano investicije povečujejo premoženje podjetja, in če niso prave ali ekonomsko utemeljene, povečujejo fiksne stroške in zadolženost ter tako zmanjšujejo fleksibilost podjetja in hkrati angažirajo potrebne vire, ki bi jih podjetje lahko uporabilo drugje.

Vedno je na voljo več poti do cilja.

Kakšne pa so alternative investicijam in kako izbirati med njimi?

»Alternative investicijam so lahko v partnerskem sodelovanju, najemanju storitev, t.i. kooperacijah, v krepitvi preprodajnega programa v strukturi proizvodov oz. storitev. Tudi v partnerskem pristopu k investiciji, od katere imata oba partnerja koristi. Vse našteto je za podjetje manj kapitalsko intenzivno. Seveda pa se je potrebno zavedati, da imajo tudi alternative prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter jih obvladovati. Če navedem samo eno izmed njih, je to ranljivost podjetja s strani partnerja. Ključno je, da temeljne kompetence oz. znanje podjetja ostaja v njem samem in z navedenim povezane investicije nimajo alternativ zunaj njega. Je pa v teh časih v povezavi s slednjimi še posebej potrebno prečistiti prodajne programe in aktivnosti ter preveriti, kaj prinaša dodano vrednost podjetju na dolgi rok.  Marsikatero podjetje se v teh časih spogleduje tudi s spremembo, nadgradnjo dejavnosti. Vse s ciljem preživetja. Poslovodstvo podjetja je dolžno voditi podjetje po sistemu neprekinjenega delovanja v teoretično neskončnost in temu primerno iskati rešitve za podjetje tudi v spremembi dejavnosti, če je utemeljena in izvedljiva, seveda, lastnik pa se odloči.«

Alternative investicijam so lahko v partnerskem sodelovanju, najemanju storitev, t.i. kooperacijah, v krepitvi preprodajnega programa v strukturi proizvodov oz. storitev. Tudi v partnerskem pristopu k investiciji, od katere imata oba partnerja koristi. Vse našteto je za podjetje manj kapitalsko intenzivno.

Nas je minulo leto, ki je podčrtalo moč negotovih dogodkov, kaj novega naučilo oz. poudarilo glede načrtovanja investicij? Kako jih ustrezno načrtovati, spremljati, prilagajati …? 

»Upam, učenje na lastnih napakah je nujno, še boljše pa so druge poti učenja. Manj bolijo. Bolj kot smo te razmere pričakali kapitalsko neodvisni (nezadolženi),  manj imamo fiksnih stroškov v  strukturi oziroma bolj je naš poslovni model fleksibilen, več imamo timske ustvarjalnosti pri iskanju rešitev in pripadnosti, lažje se soočamo z aktualnimi razmerami. Okolje se spreminja, posledično se moramo spreminjati tudi posamezniki in podjetja oziroma okolje spreminjamo mi sami … Minulo leto je od vseh podjetij ne glede na dejavnost in posledično upad ali rast prihodkov zahtevalo pregled strategij, SWOT analize, prilagoditev poslovnih modelov in poti za dosego ciljev. K temu sodijo tudi investicije.  Kaj res potrebujemo, zakaj, kakšna so tveganja,  ali zmoremo, kje najti potrebne resurse, kakšne so alternative in drugo so vprašanja, s katerimi se moramo odprto soočiti.«

Minulo leto je od vseh podjetij ne glede na dejavnost in posledično upad ali rast prihodkov zahtevalo pregled strategij, SWOT analize, prilagoditev poslovnih modelov in poti za dosego ciljev. K temu sodijo tudi investicije.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic
Nadja Zorko