(intervju) Sproščanje denarnih tokov mora zanimati tudi podjetja v najboljši kondiciji

Rešitve za krepitve denarnega toka morajo zanimati vsa podjetja, najbolje pa se bodo s tem izzivom spopadla podjetja, ko so še v najboljši kondiciji in imajo čas, da najdejo najoptimalnejše rešitve. Kapitalska ustreznost podjetja je namreč kljub svoji cenovni ‘neugodnosti’ vse pomembnejša konkurenčna prednost, je prepričana dr. Nadja Zorko, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, s katero smo se pogovarjali o tem, kako naj se podjetja lotijo sproščanja denarnega toka. Svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetja je ob tem opozorilo, da podjetjem danes časa za to ni več ostalo veliko.

Katera podjetja morajo danes zelo zanimati rešitve za sproščanje denarnega toka?

Vsa. Živimo v okolju in času sistemskih sprememb in z jutrišnjo kapitalsko ustreznostjo, solventnostjo, likvidnostjo podjetja se je potrebno ukvarjati danes, četudi smo danes finančno močni, uspešni in smo v ‘top formi’. Poslovodstva podjetij imajo odgovornost iskati rešitve za neprekinjeno delovanje podjetij v teoretično neskončnost, seveda pa se lastnik kapitala lahko odloča drugače. Računati na pomoč države ni ukrep, na katerem se gradijo plani poslovanja in posledično pozitiven denarni tok. Denarne tokove najoptimalneje in najsmotrneje krepimo, ko smo v najboljši poslovni in finančni kondiciji in imamo ‘čas’, čeprav danes tega časa ravno ni več ostalo veliko. Upoštevajoč sistemska tveganja in negotovosti morajo podjetja okrepiti fleksibilnost poslovnega modela na eni strani ter hkrati krepiti njegovo samozadostnost, kolikor je podjetje to sposobno vzpostaviti, na drugi. Tako za prvo kot drugo najprej potrebujemo okrepiti, sprostiti oz. zagotoviti, kolikor je to mogoče, pozitivne denarne tokove, ki jih podjetje ustvarja z obstoječim poslovanjem ter s pomočjo t.i. poslovno nepotrebnega.

Živimo v okolju in času sistemskih sprememb in z jutrišnjo kapitalsko ustreznostjo, solventnostjo, likvidnostjo podjetja se je potrebno ukvarjati danes, četudi smo danes finančno močni, uspešni in smo v ‘top formi’.

Kaj sproščanje denarnih tokov obsega?

Potrebno je pogledati poslovno potrebno in poslovno nepotrebno tako v procesih kot v premoženju podjetja. Absolutno optimiziranje denarnih tokov ne temelji izključno in samo na stroških in fokusiranju na t.i.  cenovne škarje, ki se nam trenutno zapirajo upoštevajoč inflacijo in dvig cen energentov pa tudi manjko delovne sile na trgu. Tu je premoženje podjetja, investicije v teku in ostalo.

Potrebno je pogledati poslovno potrebno in poslovno nepotrebno tako v procesih kot v premoženju podjetja.

Kaj je poslovno nepotrebno oz. kako to prepoznati? Nam lahko postrežete s kakšnim primerom?

Naj vam odgovorim preko nekaj vprašanj. Ali vse temeljne aktivnosti podjetja in izvedene investicije podjetju prinašajo pričakovane pozitivne denarne tokove? Kako navedeno prepoznati in kaj storiti, če je odgovor »ne«? Ali res še potrebujemo vse podporne aktivnosti, procese, poročevalski okvir, marketinške aktivnosti in drugo po modelu, kot to počnemo danes ali smo počeli zadnjih nekaj deset let?  Kaj so alternative in kako tvegane so? Kje imamo likvidnostno rezervo in ali ta ohranja vrednost? Ali res potrebujemo toliko finančnega dolga? In drugo …

Dr. Nadja Zorko bo 28. oktobra letos vodila webinar Poslovne akademije Finance z naslovom Sprostitev denarnih tokov podjetja v nepredvidljivih časih. Webinar bomo izvedli na način, da bo mogoče kar se da nemoteno postavljanje vprašanj in aktivno sodelovanje. Več informacij in prijava 

Kaj lahko podjetja storijo na kratek in kaj na dolgi rok?

Tako kot vse v življenju se proces začne z ozaveščanjem, s pripravljenostjo na spremembe. To dvoje traja najdlje, pogosto predolgo oziroma k slednjemu učinkovito doprinese aktiven lastnik kapitala. Imeti moramo jasen skupni cilj, kaj moramo storiti, nato sledi iskanje rešitev – tako v procesih kot v premoženjski bilanci podjetja, kar poseže tudi v naše poslovne politike. Določimo prioritete, vse naenkrat ne gre, potrebno je imeti jasno časovnico ter zagotoviti resurse, od kadrovskih do finančnih. Pri tem se je potrebno zavedati, da je koriščenje t.i. notranjih rezerv in dolgoročno sproščanje (krepitev) denarnih tokov v večjem delu najprej investicija, strošek, ter šele v drugem koraku daje rezultate – in še to, če smo bili modri. Rezultati pridejo po letu, dveh. Ne zanemarimo potenciala lastnih ljudi v tem procesu.

Imeti moramo jasen skupni cilj, kaj moramo storiti, nato sledi iskanje rešitev – tako v procesih kot v premoženjski bilanci podjetja, kar poseže tudi v naše poslovne politike.

Česa v povezavi z denarnim tokom se podjetja premalo zavedajo?

Zadolževanje je kratkoročno res pozitiven denarni tok, a ima svojo ceno. Poceni zadolževanje ne obstaja. In da je kapitalska ustreznost podjetja, kljub svoji cenovni ‘neugodnosti’, konkurenčna prednost v času, v katerem živimo in kamor gremo. Pomembno je, da premoženje podjetja kreira vrednost oziroma jo ohranja. Prav tako ne obstajajo ‘zastonj subvencije’. Med subvencijami je potrebno ločevati med tistimi, ki nam dajejo potuho, da delamo po starem, in tistimi, ki nam dejansko omogočajo (pomagajo) okrepiti kompetence in samostojno preživetje podjetja na dolgi rok, brez pomoči države. In pa ključno: Ko bomo sprostili denarne tokove, kam jih bomo namenili?

… je kapitalska ustreznost podjetja, kljub svoji cenovni ‘neugodnosti’, konkurenčna prednost v času, v katerem živimo in kamor gremo.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic