(intervju) “Trajnost vidimo kot generator našega poslovanja”

Intervju z Vanjo Hrovat, predsednico uprave GENERALI zavarovalnice o trajnosti, ki jo vidijo kot generator poslovanja.

Trajnostni razvoj – osrednja poslovna strategija ali marketinško orodje? 

Primarno je poslovna strategija.  Ta pa seveda vpliva tudi na marketinško in projekte, ki jih razvijamo. V zavarovalnici Generali, ne le v Sloveniji, temveč na vseh trgih, kjer poslujemo, smo leta 2022 začeli z novim strateškim ciklom, v katerem smo  se zavezali, da bo trajnost usmerjala naše poslovne odločitve in delovanje. Trajnost vidimo kot generator našega poslovanja, pri čemer želimo biti odgovorni kot zavarovalnica, kot vlagatelj, delodajalec in kot državljan.

Zakaj sta trajnostni razvoj in družbena odgovornost pomembni temi za Generali?

Ker se zavedamo, da so potrebne korenite spremembe, da bodo tudi naši zanamci lahko živeli v okolju in družbi kot ju še poznamo danes. Mogoče se sliši ”klišejsko”, a v naši branži žal vidimo vse posledice divjanja narave, v letu 2023 so bile to poplave, leto pred tem katastrofalni požari na Krasu, če govorimo le o najvidnejših in najbolj prepoznavnih okoljskih dogodkih. In podobno je na področju družbene odgovornosti – želimo pomagati ranljivim skupinam pri njihovem vključevanju v družbo. Skozi vse projekte, ki jih na področju trajnosti izvajamo v Generaliju, se trudimo, da odgovarjamo na izzive, ki jih prepoznamo kot pereče v družbi.

Na kakšne načine stranke skozi vašo osnovno dejavnost spodbujate na področju trajnostnega razvoja? Zasledujete pri tem konkretne cilje? 

Zares veliko delamo na preventivi in izobraževanju – osrednji temi sta seveda varnost in zdravo življenje. Trajnost se odraža tudi v našem načinu poslovanja, skozi lastne prakse   spodbujamo tudi svojo okolico k bolj trajnostnem ravnanju. Spodbujamo prehod na digitalne storitve, od e-podpisovanja, e-polic, do e-položnic, omogočamo stike z zavarovalnico in zastopniki po digitalnih poteh. Intenzivno delamo tudi na tem, da se trajnost odraža v  naših produktih in storitvah. Trajnost pa se trudimo spodbujati tudi v poslovnem okolju, tako med svojimi partnerji, poslovnimi strankami in širše.

Nam lahko predstavite kak primer dobre prakse? 

Seveda, če kar nadaljujem na področju poslovnih strank – je eden izmed takih zagotovo natečaj SME EnterPRIZE.  V Generaliju verjamemo, da dobre prakse in vzori spodbujajo širše okolje k spremembam in  izboljšavam. Zato smo lani, prvič tudi v Sloveniji, predstavili natečaj SME EnterPRIZE, s katerim nagrajujemo mala in srednja podjetja, ki uspešno uvajajo trajnostne prakse v svoje poslovanje.  Natečaj sicer že četrto leto zapored poteka na 10 evropskih trgih, pod okriljem Skupine Generali.  Razlog, da smo se usmerili ravno na segment malih in srednjih podjetij, je predvsem njihova pomembna vloga in prispevek, ki ga imajo v gospodarstvu. Dejstvo, da je pri nas zavarovano vsako peto podjetje pa nakazuje, da jih tudi dobro poznamo in razumemo njihove potrebe. Z natečajem bomo nadaljevali tudi letos, začeli bomo sredi aprila.

Na kakšen način usmerjate in spremljate vaše trajnostne prakse? 

V Sloveniji smo pripravili trajnostno strategijo, ki je nastala upoštevajoč našo poslovno strategijo in specifike našega, slovenskega trga. Opredelili smo cilje, ki jih zasledujemo in načine merjenja doseganja rezultatov. Zavedamo pa se tudi, da trajnostna strategija ni tog instrument, temveč terja prilagajanje in odzivanje glede na dogajanje v okolju.

Da gredo naša prizadevanja v pravo smer dokazujejo rezultati projektov, ki jih izvajamo.

Kako ste se odzvali na katastrofalne poplave lanskega avgusta in ali ste zaradi tega dogodka sprejeli kakšne nove trajnostne cilje? 

Poplave v začetku avgusta 2023 so se zapisale v zgodovino kot najhujša naravna katastrofa v naši državi doslej. Za vse, ki smo ljudem pomagali pri odpravi škod po poplavah, – je bilo to zahtevno obdobje, ki je terjalo hitro odzivanje, strokovnost in veliko človeške note. Našim zavarovancem smo navkljub rekordnemu številu škodnih zahtevkov zagotovili hitro izplačilo škod, na kar smo ponosni. Prijavo škode smo jim omogočili po vseh komunikacijskih poteh in jim pomagali z vsemi potrebnimi in uporabnimi informacijami za ravnanje v teh izrednih dogodkih. Mnogi naši zaposleni, pa so v tem težkem času pomagali tudi kot prostovoljci, pri prijateljih, znancih in tistih, ki so takrat pomoč najbolj potrebovali.

In prav zagotovo so bile poplave še en dokaz, kako majhen je človek ob besnenju narave. In kako pomembno je, da spremenimo naše ravnanje ter, da kot družba postanemo bolj odgovorni in bolj zmerni.

Kakšni pa so vaši cilji pri lastnem trajnostnem delovanju? (poslovni prostori, transport, drugo)

Enako kot pri vseh ostalih spremembah, ki jih želiš kot podjetja narediti, je pomembno, da si postaviš cilje in za uresničevanje le teh seveda navdušiš vse zaposlene. V Generaliju imamo ustanovljeno delovno skupino, ki snuje in vpeljuje trajnostno strategijo ter skrbi tudi za poročanje na vseh področjih poslovanja.

Postavili smo si visoke cilje in veseli smo, da jih s skupnimi močmi tudi že dosegamo. Še bolj kot posameznim ciljem, pa pomembnost pripisujemo spremembam navad in vedanja. Delamo na vseh področjih od prihranka energije, papirje, zniževanja CO2 odtisa, zniževanja uporabe plastike,.. Pri zaposlenih spodbujamo zdravo in aktivno življenje, izvajamo programe za opolnomočenja in  izobraževanja ter zagotavljanje enakih možnosti na delovnem mestu.

Kako pa se to odraža v praksi?

Najlažje razložim, če predstavim nekaj  konkretnih ukrepov in številk.  Porabo papirja smo od leta 2019 že zmanjšali za preko 49 %, dokumente, brošure, police in dopise pa v večji meri digitalizirali. K temu smo povabili tudi naše dobavitelje.  S hibridnim delom smo zaposlenim omogočili, da 50% časa delajo od doma, kar posledično prispeva k velikemu prihranku časa, ki so ga prej porabili za vožnjo na in z dela (v povprečju za vožnjo na delo porabimo 36 minut), ter seveda k nižjemu okoljskemu odtisu. Zaposlene spodbujamo, da kadar je mogoče in smiselno, sestanke opravijo na daljavo, kar zmanjšuje število službenih poti. Za krajše službene poti in pot v pisarno pa spodbujamo tudi uporabo koles. Tudi v pisarnah spodbujamo trajnost – naše pohištvo je kakovostno in trajnostno proizvedeno, zato da dobro služi zaposlenim in da ima dolgo življenjsko dobo. Zmanjšujemo uporabo plastičnih izdelkov – zato so vse naše poslovne enote opremljene s kuhinjami in posodo za večkratno uporabo. Če zaposleni želijo, se lahko v celoti izognejo uporabi embalaži za enkratno uporabo na delovnem mestu.

Imate tudi številna korporativna sponzorstva, družbenoodgovorne projekte. Nam jih lahko na kratko predstavite in poveste, zakaj so ravno ti projekti del vaše trajnostne zgodbe?  

V Sloveniji izvajamo mnogo družbeno odgovornih projektov, delujemo humanitarno – s finančno podporo in prostovoljstvom naših zaposlenih, v sklopu pobude The Human Safety Net, pomagamo ranljivim skupinam, družinam z majhnimi otroki, mladostnikom in starostnikom. V lanskem letu smo lansirali trajnostno pobudo DIGITALNO SAMOSTOJNI s katero želimo starejšim približati digitalne veščine, ki so dandanes potrebne za vsakdanje življenje. Finančno podpiramo tudi mnoge športne klube, društva in zveze. V sklopu pobude RAZPIRAMO KRILA LEVJESRČNIH, pomagamo tako tistim, ki omogočajo otrokom prve športne korake, pa vse do vrhunskih dosežkov in zmagovalnih stopničk. Z našo galerijo Generali pa skrbimo tudi za podporo slovenskim umetnikom in ohranjanje kulturne dediščine.

In da odgovorim tudi na vaše vprašanje zakaj prav ti projekti – ker se trudimo, da se kot podjetje odzovemo vsaj na del izzivov, ki jih kot pereče prepoznavamo v družbi

Zakaj Zame ni zgolj marketinško orodje? Ali pač? 

Mislim, da je bolj kot to, pomembno, da gre za platformo, ki prinaša dodano vrednost uporabnikom – članom programa prednosti ZAME. Program ZAME tako prepleta ugodnosti pri zavarovanjih, popuste pri aktivnostih in dogodkih povezanih z aktivnim preživljanjem prostega časa, pa vse do vsebin, ki posamezniku pomagajo živeti bolj zdravo in bolj aktivno življenje.  Če zdaj pogledamo vse skupaj, mislim, da je ključno to, da je uporabnik v središču našega programa, in da prav vsak uporabnik lahko znotraj njega najde nekaj zase. Od tod tudi njegovo ime. In članstvo je odprto za vse, ne zgolj za naše zavarovance.

Deli:

Povezana vsebina

Businessman,Hand,Touching,Of,Digital,Data,Network,Transformation,For,Next
Novica, PARTNERSKI DOGODKI
750 x 500_NASLOVNA_AKADEMCEK 2023_2024
AKADEMIJA

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic