Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever

Sklop B – Škalsko jezero in sklop H – Konovo

Lokacija: Velenje (Škale in Konovo)

Skupna vrednost pogodbe: 55.450.453,75 €

Investitor:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Izvajalec: JV STRABAG d.o.o. in STRABAG AG (Republika Avstrija – podružnica Ljubljana)

Projektant: JV Lineal d.o.o. + BPI d.o.o. + Irgo Consulting d.o.o.

Nadzor: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o.

Trajanje: 36 mesecev (marec 2023 – marec 2026), od tega 30 mesecev za gradbena dela in 6 mesecev za dokumentacijo.

Načrtovana avtocesta med Velenjem in Slovenj Gradcem, t.i. tretja razvojna os sever, je povezovalna cesta med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki pomembno izboljšuje povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena na širšem območju. Izgradnja 3. razvojne osi ima ključen pomen za Slovenijo. Ta projekt bo prispeval k večji prometni povezljivosti države, izboljšanju logističnih poti ter spodbujanju gospodarskega razvoja v regiji. Poleg tega bo nova infrastruktura povečala varnost na cestah ter omogočila boljšo dostopnost do različnih destinacij za prebivalce in obiskovalce Slovenije.

Gradnja se izvaja v Velenju, ki se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije. To območje ima strateški pomen za prometno infrastrukturo države, saj predstavlja ključno povezavo med različnimi regijami Slovenije ter sosednjimi državami. Gradnja novega cestnega omrežja v tem delu države bo tako prispevala k celostnemu razvoju prometne infrastrukture v Sloveniji.

Podjetje STRABAG je glavni izvajalec gradbenih del na sklopih B in H. Projekt, ki ga je naročila Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) bo temeljito preoblikoval prometno infrastrukturo države, kar omogoča nemoten pretok prometa in povečuje varnost na cestah. Nadzor nad projektom izvaja Direkcija za razvoj infrastrukture (DRI), zagotavljajoč skladnost z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti.

Sklopa B in H predstavljata ključna področja projekta, ki vključujeta gradnjo cest, predorov, viaduktov in drugih infrastrukturnih objektov. Rok za dokončanje gradbenih del je september 2025, medtem ko je rok za pripravo končne projektne dokumentacije predviden marec 2026. Skupna pogodbena vrednost projekta znaša 55.450.453,75 EUR. Z deli na projektu smo pričeli marca 2023 in trenutno je realizirano približno 20% vseh del.

Sklop B (Škalsko jezero) predstavlja spremembo obstoječe prometne ureditve na način, da se cesta Velenje-Škale prestavi bližje k Škalskemu jezeru in se predvidi umestitev dodatnih krožišč, deviacij in hitre ceste s pripadajočimi priključki in viaduktom. Deviacija 1-21 predstavlja nov potek obstoječe regionalne ceste Velenje-Škale v dolžini 941,68 m, deviacija 1-21a pa nov potek obstoječe rekreacijske poti v gramozni izvedbi v dolžini 876,10 m. Viadukt Škalsko jezero je dolžine 105,00 m in skupne širine 23,00 m. Viadukt bo izveden kot betonska prednapeta monolitna konstrukcija. Prekladna konstrukcija bo izvedena na 2 opornikih in 4 vmesnih stebrih, izvedenih na pilotih širine 150 cm in dolžine od 22 do 25 m. Predviden čas izvedbe viadukta je 13 mesecev (julij 2023 – avgust 2024).

Sklop H (Konovo) predstavlja spremembo obstoječe prometne ureditve z umestitvijo nove navezovalne ceste 1-23 v dolžini 1.826,36 m od bencinske črpalke MOL skozi novozgrajeni predor Konovo in z zaključkom v krožišču z možnostjo navezave na hitro cesto. Poleg navezovalne ceste in manjših pripadajočih deviacij bo izveden tudi del hitre ceste s priključnimi kraki v dolžini 168,0 m kot del navezave na viadukt 6-15 Škalsko jezero. Del navezovalne ceste predstavlja tudi viadukt Konovo v dolžini 141,80 m. Viadukt bo izveden kot betonska prednapeta monolitna konstrukcija. Prekladna konstrukcija bo postavljena na 2 opornikih in 4 vmesnih stebrih, izvedenih na pilotih širine 120 cm in dolžine od 11 do 13,10 m.

Predor Konovo je enocevni predor v dolžini 497,33 m, povprečnega vzdolžnega naklona 3% in notranjih dimenzij 2×3,50m + 2×0,35m + 2×1,09m. Ta predor bo igral ključno vlogo pri omogočanju varnejše, hitrejše in bolj učinkovitejše prometne povezave med različnimi deli regije, kar bo prispevalo k gospodarskemu in družbenemu razvoju Šaleške doline ter širše regije. Severna galerija predora Konovo bo dolga 59 metrov, njena širina pa bo znašala 14,55 metrov. Izkop se izvaja v dolomitnih kamninah, kar predstavlja svojevrsten izziv, vendar pa je strokovno izvedeno delo ključnega pomena za zagotovitev varnosti in trajnosti končnega izdelka. Predvidena količina izkopanega materiala znaša 43.000 m3, v odvisnosti od kategorije zemljine pa bo določena tudi dinamika izvajanja rudarskih del, ki je ocenjena na 2.00-4.40 m/dan. Skupni čas za izvedbo predora s pripadajočimi galerijami na severni in južni strani ter pogonsko centralo je 24 mesecev (junij 2023-junij 2025).

O obsežnosti projekta govorijo tudi naslednje številke:

  • 500,00 m3 izkopnega materiala,
  • 800,00 m3 nasipnega materiala,
  • 100,00 m2 geotekstila,
  • 700,00 ton asfaltnih zmesi,
  • 650,00 m3 betonskih mešanic,
  • 500,00 ton armature
  • 500,00 m uvrtanih pilotov.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic