Izvozna naravnanost je pomemben del ambiciozne poslovne strategije Skupine SŽ

SLOVENSKE ŽELEZNICE KOT NAJVEČJI IZVOZNIK STORITEV V SLOVENIJI

Skupino Slovenske železnice sestavlja devet podjetij, ki ponujajo širok nabor storitev v evropskem železniškem sektorju. Primarne dejavnosti Skupine Slovenske železnice so tovorni promet, potniški promet ter upravljanje javne železniške infrastrukture. Skupina SŽ pa združuje tudi druga podjetja, ki s svojim poslovanjem neposredno podpirajo najučinkovitejše zagotavljanje primarnih dejavnosti.

Med devetimi podjetji, ki sestavljajo skupino SŽ so najbolj neposredno izvozno naravnana SŽ-Tovorni promet, SŽ-Vleka in tehnika ter SŽ-Železniško gradbeno podjetje. Ta svoje storitve v več panogah ponujajo v Sloveniji in tujini. Med njimi je najbolj mednarodno usmerjeno podjetje SŽ-Tovorni promet, ki več kot 90 odstotkov tovora prepelje v čezmejnem prometu, in je tudi največji izvoznik storitev v Sloveniji.

Leta 2007 je bil v Evropski uniji liberaliziran trg storitev v železniškem tovornem prometu, SŽ-Tovorni promet, kot nacionalni prevoznik v železniškem tovornem prometu, tako že več kot desetletje nadvse uspešno posluje na visoko kompetitivnem mednarodnem trgu. SŽ-Vleka in tehnika zagotavlja vzdrževanje železniških vozil, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost najvišje kakovosti, in postaja vodilni ponudnik specializiranih storitev na križišču ključnih mednarodnih transportnih koridorjev. SŽ-Železniško gradbeno podjetje pa dejavno uresničuje svoje cilje v JV Evropi in ponuja  celovite storitve gradnje in vzdrževanja železniške infrastrukture.

Strategije, ki jih Skupina Slovenske železnice uresničuje na področjih logistike, tehnike in gradbeništva so usmerjene na rast prihodkov in dobičkonosnosti z internacionalizacijo in diverzifikacijo  poslovanja. Podjetja zato dejavno uresničujejo ambiciozno poslovno strategijo, se nenehno izboljšujejo ter optimizirajo operativno sodelovanje v vseh fazah proizvodnih in prodajnih procesov.

Doseganje začrtanih ciljev, kot so denimo povečevanje tržnih deležev pri prevoza blaga na mednarodnih koridorjih, pri novogradnjah in obnovah železniške infrastrukrure v regiji, pri zagotavljanju vrhunskega vzdrževanja za železniška vozila ipd. je pomebno povezano s krepitvijo izvoznega potenciala in izvozne naravnanosti podjetij v Skupini Slovenske železnice.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic