‘Javnim subjektom zagotavljajo zelo kakovostna sredstva’

Občina Litija ima od leta 2014 novo osnovno šolo, kmalu pa bo bogatejša tudi za novo medgeneracijsko središče. Obema projektoma je skupno, da podpirata ključen del življenja v občini. In da sta sofinancirana s posojilom SID banke. Kot pravi Ivan Matijević, direktor občinske uprave, so s tem sodelovanjem izjemno zadovoljni in ga priporočajo tudi drugim.

Gospod Matijević, kako je potekalo načrtovanje projekta nove Osnovne šole Litija, ki ste jo slovesno odprli leta 2014?

Nadomestno osnovno šolo smo načrtovali zaradi slabega stanja stare šole in prostorske stiske. Del sredstev smo zagotavljali iz občinskega proračuna kot lastna sredstva, za del pa smo najeli posojilo SID banke.

O ugodnem financiranju občin bo med drugim govor tudi na Zasavskem forumu, ki bo 22. junija letos in katerega osrednja tema bo, kako pospešiti preoblikovanje nekoč rudniške regije v tehnološko sodobno.

Kdaj pa ste pomislili na sodelovanje s SID banko?

Na SID banko smo pomislili pri snovanju projekta, saj je Občina Litija za izvedbo potrebovala tudi kreditna sredstva. SID banka je imela in ima kakovostne produkte, vezane na gradnjo javnih objektov, pri katerih sta ustrezna ročnost in nizka obrestna mera. Občine tako lahko dobijo poceni, kakovostna posojila oziroma sredstva za financiranje javne porabe in predvsem investicij v javne objekte (vzgoje in izobraževanja, komunale, sociale in drugo).

Kako je sodelovanje potekalo?

Sodelovanje je potekalo zelo korektno in hitro, vse od priprave potrebne dokumentacije do črpanja posojila.

Ste odtlej v sodelovanju s SID banko izvedli še kak projekt oziroma ga načrtujete?

S SID banko smo pred kratkim sklenili novo pogodbo za financiranje nakupa medgeneracijskega središča »ŠMELC«, v katerem so poleg najnovejšega doma starejših občanov tudi glasbena šola, vrtec in drugi prostori. S poslom smo bili oziroma smo izjemno zadovoljni, saj ima zelo dobro ročnost (20 let) ter nizko obrestno mero in nizke stroške zavarovanja posojila.

Komu bi priporočili sodelovanje s SID banko in zakaj?

Sodelovanje s SID banko bi priporočil vsem, ki imajo potrebe po namenskih posojilnih sredstvih in so zavezanci oziroma upravičenci za posamezne razpise. Posojila so ugodna, tržno naravnana in predvsem javnim subjektom zagotavljajo zelo kakovostna sredstva za doseganje proračunskih in drugih ciljev.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic