Kako s pomočjo šahovnice trajnostnega razvoja velemojstrsko obvladati merila ESG?

Odločevalce lahko primerjamo s šahisti. Ko sprejemajo kratkoročne odločitve, morajo ves čas imeti v mislih dolgoročno strategijo in se pomikati naprej ne glede na ovire, s katerimi se soočajo v danem trenutku.

V času zaostrenih geopolitičnih in nestanovitnih gospodarskih razmer ter visokih pričakovanj glede trajnostne rasti morajo odločevalci vedeti, katere figure (orodja) imajo na razpolago in kako jih maksimalno uporabiti. V družbi Kearney smo zasnovali posebno šahovnico trajnostnega razvoja. Ta priročnik osvetljuje vrzeli v današnjih poslovnih praksah, opozarja na potrebe prihodnosti in razkriva, kako lahko organizacije izkoristijo svoj polni potencial.

Zadnje desetletje trajnostni vidik poslovanja postaja čedalje pomembnejši. Iz »nice to have« se je spremenil v »must have«, podjetja pa so v svoje poslovanje začela vpeljevati okoljska, družbena in upravljavska načela (ESG). Nekatera prostovoljno, druga zaradi zahtev in priporočil strokovnih organizacij, vlad in finančnih institucij.

A svet prevevajo negotove razmere v poslovnem okolju, kot so inflacija, negativne napovedi gospodarske rasti, izzivi na področju logistike in nabave, pomanjkanje kvalificirane delovne sile … In medtem ko je fokus menedžmenta na reševanju trenutnih izzivov, lahko začne izvajanje dolgoročne trajnostne strategije padati po lestvici prioritet. V družbi Kearney opažamo, da obstaja velika vrzel med pionirji ESG-transformacije in preostalimi, ki tovrstna merila šele uvajajo, in da se to razhajanje še povečuje.[1] V takšnih okoliščinah to ni nič presenetljivega.

»Zmanjšajte svoj ogljični odtis. Vzpostavite krožno in odgovorno dobavno verigo. Ustvarite trajnostni poslovni model …« Tako se glasijo zahteve deležnikov, ki so jasne, a pot naprej je lahko za marsikaterega voditelja meglena. Pri tem seveda ne pomaga niti dejstvo, da niso postavljeni jasni standard in transparenten nadzor upoštevanja parametrov ESG.

Vse bolj se torej kaže potreba po celostnem in sistematičnem načinu soočanja z izzivi, kot so razogljičenje celotnih industrijskih sektorjev, transformacija globalnih dobavnih verig, izgradnja organizacij prihodnosti, izkoriščanje podatkov in tehnologij za zagotavljanje trajnostnega razvoja. To so zahtevni izzivi, ki nimajo preproste rešitve. Medtem ko se organizacije spopadajo z vrsto negotovosti glede tega, kaj in kako narediti, mnogim manjka jasen načrt za trajnostno rast. Podjetja potrebujejo praktično podporo pri odgovarjanju na te izzive ne glede na to, kako napredujejo na poti trajnostne transformacije.

Prav pri tem jim lahko pomaga Kearneyjeva trajnostna šahovnica, ki razlaga strategije, pristope in vzvode pri načrtovanju in izvajanju trajnostnih aktivnosti. Model predstavlja trajnostni akcijski načrt, ki je primeren za vse vrste organizacij, ne glede na velikost, sektor, zrelost, raven ambicij ali organizacijske dejavnike. Šahovnica voditelje usmerja v ustvarjanje višje dodane vrednosti na trajnosten način, da hkrati zadostijo zahtevam trga, pričakovanjem investitorjev, zaposlenih in drugih deležnikov ter tudi trenutnim in prihodnjim regulativam.

Kako dobro pa vi obvladate igro trajnostne rasti? Ključne strategije in pristope s trajnostne šahovnice preverite tukaj.

[1] 2022 FDI Confidence Index, COP26 conference

Avtorja prispevka: Branko Žibret, partner v podjetju Kearney in Anuška Cerovšek Beltram, svetovalka v podjetju Kearney.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic