Kako se novi finančni podatki odražajo v novih bonitetnih ocenah podjetij?

AJPES je javno objavil letna poročila za leto 2022, pripisane so nove bonitetne ocene S.BON za slovenska podjetja, finančni podatki pa so vključeni tudi v spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik.
Slovensko gospodarstvo je v letu 2022 nadaljevalo z okrevanjem, ki se je pri družbah odrazilo v visoki rasti čistih prihodkov od prodaje (+24 %), povečanju števila zaposlenih (+4 %) in rasti neto čistega poslovnega izida (+7 %). Visoko rast čistih prihodkov od prodaje so izkazali tudi podjetniki. Zaradi rasti stroškov, predvsem energije (+61 %), se je zmanjšala dobičkonosnost poslovanja. Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri družbah dosegla 55.688 EUR, kar je za 4 % več kot leto prej.

Pripis novih bonitetnih ocen in napoved za leto 2023
Ugodni trendi pri poslovanju podjetij so se odrazili tudi pri znižanju kreditnega tveganja. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za leto 2022 za vse slovenske gospodarske družbe, se je že drugo leto zapored znižala in je dosegla najnižjo raven v zadnjih sedmih letih.
Povprečna bonitetna ocena se je najbolj izboljšala gospodarskim družbam v dejavnostih pridobivanja rud, proizvodnje koksa in naftnih derivatov, potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti, ravnanja z odplakami in v dejavnosti prirejanja iger na srečo.
Poslabšanje bonitetnih ocen pa je najbolj izrazito v dejavnostih zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, proizvodnje farmacevtskih surovin, javne uprave in obrambe, veterinarstva ter v pomožni dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve ter veterinarstvu.

Izstopajoči gospodarski sektorji
Največji delež dobrih bonitetnih ocen (SB1 do SB4) je za leto 2023 pripisan podjetjem iz dejavnosti zdravstva ter pravne in računovodske dejavnosti. Tu je dobro ocenjenih več kot 75 % gospodarskih družb in je tako pri njih v letu 2023 pričakovati bistveno manjšo pojavnost insolventnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Pri katerih podjetjih lahko pričakujete težave?
Pogosteje se lahko težave pri poslovanju in insolventnost pojavijo pri podjetjih, ki jih je AJPES ocenil z ocenami med SB8 in SB10. Med njimi izstopajo tista iz dejavnosti storitve za rudarstvo, zračni promet in pridobivanje rud. Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed navedenih, pričakujemo v letu 2023 bistveno večjo pojavnost plačilne nesposobnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Različne možnosti preverjanja poslovnih subjektov
Izognite se sodelovanju s podjetji, pri katerih je zaznana povečana verjetnost za nastanek insolvenčnega dogodka, zato spremljajte tekoče poslovanje svojih poslovnih partnerjev. Izbirate lahko med različnimi pripomočki, ki jih ponuja AJPES. To so spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, spletni servis proFi=Po ali bonitetne informacije S.BON. V mesecu maju vam AJPES promocijsko omogoča možnost enega brezplačnega vpogleda v Fi=Po.

Bodite na varni strani in preverjajte svoje poslovne partnerje!

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic