Izboljšanje učinkovitosti prodajne ekipe

Izboljšanje prodajnih rezultatov s prodajnim modelom IPP Zmagovalna podjetja nimajo zaposlenih več prodajalcev kot drugi v panogi. Nimajo niti veliko sposobnejših prodajalcev. Prodajni model je tisti, ki razlikuje vrhunske prodajne ekipe od povprečnih. Namen seminarja je predstaviti prodajni model, po katerem delujejo najboljše prodajne ekipe. Prodajni model je avtor razvijal 20 let na osnovi analize […]

Plačevanje in nagrajevanje prodajalcev v času polne zaposlenosti

Danes je na trgu dela zelo malo dobrih prodajalcev. Zato je nujno, da zadržimo najboljše prodajalce v podjetju in jih hkrati spodbudimo, da dosegajo in presegajo postavljene cilje. Način, kako prodajalce plačujemo in nagrajujemo, je eno izmed najpomembnejših orodij, s katerim zagotavljamo zvestobo in motivacijo prodajalcev. Če nalogo oblikovanja plačnega modela poenostavimo zgolj na neko […]

Pogajanja s kupci: kako doseči svoj interes in hkrati ohraniti dober odnos s stranko

Večina prodajalcev gleda na pogajanja kot na fazo, do katere pride šele na koncu prodaje. Takšen pristop vam slabša pogajalsko izhodišče, hkrati pa povečuje konflikt med vami in kupcem. Inovativen prodajalec se osredotoča na pogajalska izhodišča kupca že na začetku prodaje in poleg tega prilagaja svoj pogajalski slog značilnostim in poznavanju kupca. Seminar vam bo […]

Kako izdelati strategijo upravljanja starejših zaposlenih?

Učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi Staranje prebivalstva tudi v Sloveniji postaja neizogibno dejstvo. Demografske projekcije za prihajajoča leta so takšne, da se bodo morala naša podjetja vse bolj načrtno ukvarjati s starejšimi zaposlenimi. Spremeniti se bo morala percepcija tako na strani zaposlenih kot tudi delodajalcev. Na delavnici bomo predstavili pomen izdelave in operacionalizacije strategije za […]

Kako do uspešnega medgeneracijskega sodelovanja?

Razpoloženje v organizaciji kroji tudi generacijska raznolikost zaposlenih, saj je delovno aktivnih največ različnih generacij doslej. To zahteva razumevanje in prilagajanje organizacijske kulture, pristopov vodenja in timskega dela. Le z razumevanjem, integriranjem in sodelovanjem vseh zaposlenih lahko polno izkoristimo intelektualni kapital organizacije. Vsebina delavnice Uvod, predstavitev ozadja tematike in povezava na delovno okolje. Razumevanje posameznih […]

Plačevanje in nagrajevanje prodajalcev v času polne zaposlenosti

Danes je na trgu dela zelo malo dobrih prodajalcev. Zato je nujno, da zadržimo najboljše prodajalce v podjetju in jih hkrati spodbudimo, da dosegajo in presegajo postavljene cilje. Način, kako prodajalce plačujemo in nagrajujemo, je eno izmed najpomembnejših orodij, s katerim zagotavljamo zvestobo in motivacijo prodajalcev. Če nalogo oblikovanja plačnega modela poenostavimo zgolj na neko […]

Izboljšanje učinkovitosti prodajne ekipe

Namen seminarja je pokazati udeležencem, s katerimi ukrepi izboljšati uspešnost prodajne ekipe, povečati prodajo in pripraviti prodajno ekipo na morebitno zmanjšanje povpraševanja v recesiji, ki jo napovedujejo mediji. Na seminarju boste na konkretnih primerih iz prakse spoznali tri neposredne vzvode za dvig prodaje: Izboljšanje neto prodajnega časa zaradi boljše organiziranosti prodaje Povečanje deleža uspešnih ponudb […]

Do katerih EU finančnih sredstev lahko dostopate, kako in kdaj

Ali veste? Kako identificirati in razčleniti problem ter najti idejo za financiranje iz sredstev EU? Kako iskati vire financiranja za posamezen projekt iz različnih virov EU? Kako pripraviti konkurenčno projektno prijavo, kako jo utemeljiti in oblikovati? Če je vsaj eden od odgovorov »NE«, potem je to pravo izobraževanje za vas! Katere probleme, ki se pojavljajo […]