Ključni gradniki gospodarstev

Družinska podjetja so ključni gradniki in nosilci gospodarstev, saj se ukvarjajo z različnimi gospodarskimi panogami, so pomembni izvozniki ter prispevajo k tehnološkemu in gospodarskemu napredku. Prav tako ustvarjajo inovacije ter delovna mesta. Za zagotavljanje stabilnega, preglednega in varnega delovanja družinskih podjetij je ključno ustrezno urejanje notranjih in zunanjih pravnih razmerij ter zagotavljanje dostopa do finančnih virov za inovacije, razvoj in rast poslovanja.
Pomembno je, da družinska podjetja pravočasno uredijo premoženjska razmerja med zakonci (izven zakonskimi partnerji) in njihovimi potomci ter se posvetijo dedno-pravnim vprašanjem in nasledstvu. Prenos podjetja med generacijami zahteva premislek o prenosu poslovnih deležev, financiranju in uporabi družinskega premoženja kot sredstev zavarovanja, pa tudi o statusno-pravnih preoblikovanjih ali bolj kompleksnih oblikah vodenja in upravljanja podjetja.
Za koristno uporabo intelektualne lastnine družinskih podjetij je bistvenega pomena ustrezna pravna zaščita ter ureditev pravnih razmerij med ustvarjalci (zaposlenimi) in družinskim podjetjem.
Poleg tega je za razvoj družinskih podjetij ključnega pomena spoštovanje in uvajanje ukrepov za trajnostni razvoj. Dosledna izvedba trajnostnih ukrepov ne omogoča samo dostopa do virov bančnega financiranja, temveč tudi do kupcev blaga in storitev.
V skladu s temi načeli bo družinskim podjetjem omogočeno stabilno delovanje, rast in dolgoročen uspeh ter prispevanje k gospodarskemu razvoju.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic