Na Eko skladu spodbude za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za podjetja

Spodbude so na voljo v obliki nepovratnih sredstev v višini 20 % in/ali kredita v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 0 %). Namenjene so gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti, in sicer za enega ali več naslednjih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev spodbude še ne smejo biti dokončani:

 • toplotno izolacijo fasade,
 • toplotno izolacijo tal,
 • toplotno izolacijo strehe,
 • zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva,
 • toplotno črpalko za centralno ogrevanje,
 • kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • solarni ogrevalni sistem,
 • prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • energijsko učinkovit sistem razsvetljave,
 • optimizacijo sistema ogrevanja,
 • plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje,
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • energijsko učinkovite elektromotorje in/ali frekvenčne pretvornike,
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 • energetsko učinkovitost v tehnološkem procesu,
 • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

www.ekosklad.si

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic