Najpogostejše napake pri davčnih olajšavah za R&R

Stroški R & R oziroma vložena sredstva vplivajo na davčno osnovo davčnega zavezanca pri obračunu davka na dobiček, ki ga je treba oddati do 31. marca 2021. Davčna olajšava za raziskave in razvoj se lahko izkoristi v višini 100 odstotkov investiranega zneska. Pri tem pa je treba zadostiti določenim pogojem.

 V zadnjem času FURS še posebej skrbno preverja koriščenje davčne olajšave za R&R, poudarja davčna svetovalka mag. Barbara Guzina, ki kot razlog za to izpostavlja predvsem višino te olajšave, saj si kar nekaj podjetij uspe znižati davčno osnovo celo na 0 EUR in posledično davka sploh ne plačajo.

Do kakšnih napak prihaja? »V omenjenih pregledih FURS ugotavlja več vrst nepravilnosti kot na primer:

  • da se koristi olajšava za vlaganje v razvoj, pri čemer v konkretnem primeru ne gre za pravi razvoj, temveč morda zgolj za prilagoditev nekaj karakteristik izdelka, ki je bil razvit že v preteklosti;
  • da ni dovolj natančne evidence ur, ki jih zaposleni razvojniki porabijo na posameznih projektih razvoja;
  • da ne obstaja dovolj natančna dokumentacija za uveljavljanje te olajšave, da niso vključeni vsi razvojni projekti, za katere zavezanec koristi olajšavo;
  • da se razvoj izvaja po naročilu drugega podjetja (praviloma tujega), ki tudi prevzema vsa tveganja povezana z razvojem in še bi lahko naštevali«.

Mag. Guzina še dodaja, da je zakonodaja na tem področju relativno nedorečena, »kar pušča tudi preveč manevrskega prostora davčnemu organu, da si zakonske določbe nemalokrat tolmači po svoje, predvsem v škodo davčnih zavezancev.«

Davčna svetovalka mag. Barbara Guzina bo skupaj z Benom Sternom, svetovalcem za učinkovito pridobivanje nepovratnih sredstev EU in projektnega menedžmenta evropskih projektov, 12. marca 2021 vodila webinar Akademije Finance Raziskave in razvoj: kaj je treba vedeti iz razpisov za R&R, da stroške R&R hkrati koristimo kot davčno olajšavo.
Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic