Napake računovodenja v gradbeništvu

Gradbena dejavnost je z vidika računovodskega spremljanja zelo posebno področje. Njena posebnost je ravno v naravi dela, saj se posli večinoma sklepajo za daljše obdobje. »Pri sklepanju pogodb je pomembno, da so v sklenjeno pogodbo vključeni vsi pogoji ter obveznosti in dolžnosti naročnika in izvajalca gradbenih storitev. Pomembno je tudi, da so opredeljeni morebitni podizvajalci ter način njihovega plačila, ki je lahko direktno s strani naročnika ali izvajalca. Prisotna so plačila ali zavarovanja, kot sta cesija, asignacija, menica ali izvršnica. Pri sklepanju pogodb je zelo pomemben terminski načrt izvedbe gradbenih storitev, saj njihova izvedba vpliva na izstavljanje mesečnih gradbenih situacij, ki imajo vpliv na prihodke izvajalca in stroške naročnika gradbenih storitev«, glavne vplive povzema dr. Lidija Robnik, strokovnjakinja s področja financ, računovodstva in davkov. 

Na kaj pa morajo biti računovodje, ki pripravljajo izkaze za gradbena podjetja, najbolj pozorni?  

»Najpogostejše napake pri vodenju računovodstva v gradbeni dejavnosti so mesečne (začasne) gradbene izdane situacije, glede na dokončane ali nedokončane gradbene storitve. V začasnih situacijah je potrebno upoštevati vse neposredne in posredne stroške, ki so odvisne od prejetih računov in kalkulacij. Pomembno je upoštevati tudi 76.a člen Zakona o davku na dodano vrednost glede obračuna davka na dodano vrednost, ki ga izvajalec obračuna naročniku – fizični osebi. Tudi ko je naročnik pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je zavezanec za davek na dodano vrednost, se upošteva 76. a člen zakona na dodano vrednost. Prav tako je pomembna pravilnost vodenja analitičnih evidenc in računovodenja v gradbeni dejavnosti, ki ima vpliv na izdelavo računovodskih  izkazov. Pomembna je določena stopnja nedokončanih storitev (stopnja dokončanosti), ki ima vpliv v prenosu stroškov v zaloge nedokončanih storitev ali direktno v poslovne odhodke. Vse to vpliva na poslovni izid (povečanje ali znižanje poslovnih prihodkov) in na bilanco stanja (zaloge nedokončanih storitev)«, našteva Robnikova, ki bo 9. marca vodila webinar, ki bo naslovil ravno to področje.

Najpogostejše napake pri vodenju računovodstva v gradbeni dejavnosti so mesečne (začasne) gradbene izdane situacije, glede na dokončane ali nedokončane gradbene storitve.

Udeležbo na webinarju še posebej priporoča računovodkinjam in računovodjem, knjigovodkinjam in knjigovodjem, predstavnicam in predstavnikom računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za gradbene organizacije, direktoricam/direktorjem in samostojnim podjetnicam/podjetnikom, ki so vodje gradbenih organizacij, ter zaposlenim v kontrolingu, ki knjižijo, vodijo evidence in analizirajo uspešnost na posameznih projektih (stroškovnih mestih) z vidika stroškov in prihodkov.

Webinar z naslovom Posebnosti vodenja poslovanja in priprave računovodskih izkazov v gradbeništvu, ki bo potekal 9. marca, organizira Poslovna akademija Finance: Podrobnejša vsebina in prijava
Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic