Nepoznavanje instrumentov zavarovanja ima lahko neprijetne posledice za upnika in njegovo poslovanje

Žal prepogosto prihaja do situacij, ko za svoje korektno opravljeno delo nismo plačani (v dogovorjenem času). Da se pred tem tveganjem zavarujemo, je potrebno, da pred začetkom sodelovanja kupca preverimo – ugotovimo njegovo boniteto – in terjatve zavarujemo z ustreznimi instrumenti plačilnega prometa. O najprimernejših zavarovanjih terjatev pa tudi o nezanesljivosti mednarodnih instrumentov smo govorili z doc. dr. Lidijo Robnik, strokovnjakinjo s področja financ, računovodstva in davkov, ki bo 13. februarja letos vodila seminar Vrste zavarovanja terjatev in obveznosti ter vpliv na insolvenčne postopke.

Kakšno zavarovanje je najprimernejše za posamezne vrste terjatev? In kako (če sploh) se tu razlikujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki?

Razlik v instrumentih zavarovanja terjatev in obveznosti za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ne poznamo. Zavarovanja so lahko tudi osebna, ki jih dajejo fizične osebe, ki so lahko poslovodne osebe ali lastniki. Pomembno je, da izdajatelji zavarovanja vedo, kakšne so odgovornosti zavarovanj in pravne posledice.

Katere instrumente zavarovanja podjetja oz. podjetniki v Sloveniji najpogosteje uporabljajo in zakaj?

Najpogostejši instrumenti zavarovanja so avansi, bianco menice, bančne garancije, izvršnice. Prednosti plačil so v bančnih garancijah, ki jih banke izdajo le najboljših bonitetno ocenjenih komitentov bank. Slabosti instrumentov zavarovanja so, da ni nujno, da bodo unovčena, zato je pomembna boniteta poslovnega partnerja ter njegovih garantov ter trasantov.

Menica in ček sta mednarodna instrumenta, zakaj sta v naši praksi postala dokaj neprepoznavna in nezanesljiva?

Menica in ček sta v naši praksi postala dokaj neprepoznavna in nezanesljiva zaradi garancije upnikov, da bosta na datum unovčena. Ni odškodninske odgovornost. Na spletni strani AJPES so objavljene neunovčene izdane menice, kaj to pomeni? Menica in ček se uporabljata v naši poslovni praksi kot instrumenta zavarovanja in ne kot plačilna instrumenta. Zakaj?

Lahko izpostavite kakšno slabo znano dejstvo v zvezi s terjatvami oz. njihovim zavarovanjem?

Nepoznavanje instrumentov zavarovanja ima lahko neprijetne posledice za upnika in njegovo poslovanje. Pomembna je boniteta poslovnega partnerja in zahteva, v kakšni obliki želi upnik zavarovanje. Pomembno je, da upniki znajo ravnati v primeru prejete trasirane menice ali izvršnice; da računovodsko znamo evidentirati prejete in izdane instrumente zavarovanja, ki jih delimo kot plačilne ali instrumente zavarovanja; ali so obveznosti in terjatve pogojne ali ne.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic