Onkraj bitov in algoritmov UI: poslovanje in delo v prihodnosti

Letošnji projekt študentov mednarodnega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB) in njihovih mentorjev je zasnovan v smeri proučevanja vpliva tehnologij umetne inteligence na podjetja, zaposlene in družbo. Tehnologije, ki bodo najbolj vplivale na naše življenje in delo v prihodnjih desetih letih, so že razvite, vprašanje je kako jih identificirati (Grobelnik, 2021). Proces razvoja (od akademskih publikacij do patentov) in uvajanja novih tehnologij umetne inteligence v gospodarstvu bomo analizirali s pomočjo podatkov Observatorija OECD za umetno inteligenco. Uvedba novih tehnologij sicer v splošnem pomeni večjo dodano vrednost na zaposlenega in s tem večjo produktivnost dela, kar na dolgi rok vodi v večjo materialno blaginjo v družbi, hkrati pa omogoča reševanje specifičnih problemov, s katerimi se soočamo v obdobju zelenega prehoda, digitalizacije in neugodnih demografskih gibanj. Da bi razumeli specifične prednosti in slabosti uvajanja novih tehnologij umetne inteligence v poslovni svet, bomo predstavili štiri poslovne primere iz štirih različnih panog, in sicer avtomobilskega podjetja, telekomunikacijskega podjetja, trgovca na debelo in podjetja za digitalno oglaševanje.

Raziskava bo predstavljena 15. novembra v okviru Poslovne konference Portorož. Prijave so že odprte! Več informacij in program dogodka na https://pkp.si/

Poleg tehnoloških specifik in sistemske inteligence novih tehnologij je treba biti pozoren tudi na družbenoekonomske dejavnike. Različni izzivi, povezani z vprašanji zanesljivosti, ohranjanja zasebnosti, kibernetske varnosti, družbene enakosti, politike in prava, izobraževanja in zaposlovanja, so postali izjemno pomembni z vidika družbe. V naši raziskavi se osredotočamo predvsem na pravne vidike (regulacija), vprašanja kibernetske varnosti in trg dela. Raziskava bo ponudila uvid v percepcijo zaposlenih do novih tehnologij, njihovo uporabo na delovnem mestu in potencial v prihodnosti. Na podlagi poglobljenih intervjujev v podjetjih bomo identificirali ključne izzive na kadrovskem področju, povezane z uvajanjem umetne inteligence, in rešitve, ki jih podjetja uporabljajo pri razvijanju digitalnih kompetenc svojih zaposlenih.

Zaradi morebitnih resnih posledic, povezanih z regulativnimi odločitvami v zvezi z umetno inteligenco, je ključno razumeti percepcijo javnosti do te tehnologije. Diskurz v zvezi z umetno inteligenco je od leta 2009 doživel precejšen porast, na splošno pa prevladuje bolj optimistično kot pesimistično razpoloženje (Fast in Horvitz, 2017). Vendar so se v zadnjih letih povečali nekateri posebni pomisleki, kot je strah pred izgubo nadzora nad UI, na katerega je svet postal pozoren marca 2023 ob pozivu številnih ugledni tehnoloških strokovnjakov k začasni zaustavitvi raziskav umetne inteligence. Na konferenci bo predstavljena celovita raziskava javnega mnenja o UI, ki osvetljuje spreminjajoče se dojemanje in zaskrbljenost v zvezi s to transformativno tehnologijo.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic