DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO

V letu 2013 smo v portfelj Poslovne akademije vpeljali konferenco o družinskem podjetništvu, ki v središče postavlja aktualne teme in izzive družinskega podjetništva, ki izhajajo iz vodenja, družinskih odnosov, poslovnega preživetja in rasti ter nasledstva, ki je zagotovo največji problem družinskega podjetništva. Vsako leto v programu predstavljamo praktične primere družinskih podjetij, ki predstavljajo večino slovenskega gospodarstva, kar 97,8 odstotka namreč pomenijo mikro, mala in srednja podjetja, večina med temi pa je družinskih podjetij. Koncept konference smo zasnovali kot »meeting point za družinska podjetja«, ki bo povezal vse, ki se soočajo z izzivi družinskega podjetništva. Konferenca ima jasno vizijo in cilj postati vsakoletno srečanje podjetnikov, kar nam je skozi leta tudi uspelo, za nami je že sedma konferenca. Sama zasnova srečanja je nastala kot odgovor na to, da ni nobene večje konference, namenjene prav tej ciljni publiki, ki pa je vse bolj pomembna v Sloveniji in svetu.