FINANČNA KONFERENCA

Finančna konferenca je največji finančno borzni in poslovni dogodek v Sloveniji in predstavlja združitev dveh dogodkov, in sicer Finančno borzne konference (v organizaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev) in Posveta finančnikov (v organizaciji Časnika Finance). Temeljno poslanstvo konference je predstavitev aktualnih in perečih tem z borzno-finančnega področja, izobraževanje zaposlenih v omenjenem segmentu ter interaktivna izmenjava znanj, izkušenj ter mnenj in pogledov na aktualna vprašanja in izzive finančno borzne industrije. Zadnja leta ta konferenca privablja prek 300 udeležencev, med katerimi so direktorji in vodje financ/FRS, nadzorniki, menedžerji, vlagatelji, finančniki, upravljavci premoženja, finančni posredniki, bančniki, analitiki in davčni svetovalci.
Številni domači in mednarodni strokovnjaki, ki vsako leto sodelujejo na konferenci, z udeleženci delijo primere dobre prakse in skrbijo za konstruktivno razpravo o omenjenih tematikah.