KONFERENCA SLOVENSKIH IZVOZNIKOV

Konferenca slovenskih izvoznikov je enodnevni dogodek s katerim želimo slovenske izvoznike povezati, jih spodbujati k mreženju, medsebojnemu sodelovanju ter skupnemu iskanju in izkoriščanju priložnosti. Z zgodbami uspešnih izvoznikov želimo dokazati, da je tudi v težkih časih mogoče uspešno poslovati, in navdihniti poslovno in širšo javnost ter s predstavljanjem dobrih podjetniških praks prispevati k poglabljanju podjetniških znanj v drugih podjetjih in v širši poslovni skupnosti. Projekt podpore in promocije slovenskega izvoza Izvozniki.si smo na Časniku Finance začeli novembra 2013. K temu nas je spodbudila vrzel, ki zeva med pomenom izvoznikov – gonilne sile gospodarske rasti, razvoja Slovenije in blaginje njenih državljanov -, ter širšim zavedanjem o pomembnosti izvoza. Glavni medij projekta je spletni portal (www.izvozniki.si), ki s svojimi vsebinami naslavlja uveljavljena izvozna podjetja, podjetja, ki so na začetku svoje izvozne poti ter širšo poslovno javnost.