OKOLJSKO SREČANJE

Okoljsko srečanje je enodnevna konferenca na kateri skušamo poslovni javnosti prikazati glavne smernice in trende na področju okoljskega menedžmenta, poseben poudarek pa je namenjen predstavitvi primerov dobre prakse. S srečanjem želimo prispevati k razvoju in proizvodnji okolju prijaznejših izdelkov v Sloveniji in spodbujati slovenska podjetja, da dosegajo uspehe pri zmanjševanju obremenjevanja okolja v najširšem smislu. Tako iz vidika izdelkov, uporabljenih tehnologij, komuniciranja in iskanja soglasja z deležniki, kot tudi v luči mednarodnega sodelovanja in iskanja novih, inovativnih rešitev na okoljskem področju, za kar skupaj z Eko skladom vsako leto podelimo tudi nagrade. Namen celotnega dogodka (konferenčnega dela in podeljevanja nagrad) je spodbujati podjetja k čim bolj trajnostnemu in do okolja prijaznemu razvoju in ravnanju, hkrati pa jih izobraževati in seznanjati s takšnimi vsebinami, da bodo ta cilj tudi čim lažje dosegla. Dogodek privabi prek 120 udeležencev, ki se v podjetjih ukvarjajo z varstvom okolja.