POSLOVNA KONFERENCA PORTOROŽ

Poslovna konferenca Portorož velja za osrednji poslovno konferenco v regiji, ki je doslej gostila že več kot 500 uglednih evropskih in svetovnih govornikov, vsako leto pa privabi več kot 450 udeležencev. Konferenca je namenjena top menedžmentu, politikom in znanstvenikom. Vsebinsko temelji na raziskavah trenutnih ekonomsko-političnih fenomenov, ki jih vsako leto pripravi partner konference, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, daje vpogled v prihodnost, na praktične primere in dosežke slovenskih in tujih podjetij ter glavne izzive gospodarstva v regiji. Bogati jo vrhunski kulturni program, ki vsako leto prinese nov umetniški presežek ter podelitev nagrade za izjemne dosežke v gospodarstvu, ki je namenjena tistim posameznikov in organizacijam, ki ključno prispevajo h gospodarskemu razvoju in povečanju družbene blaginje. Konferenco izvedemo vsak november v portoroškem GH Bernardin.