Planiranje izkaza poslovnega izida ni dovolj

»Denarni tok predstavlja ožilje podjetja. Tako kot pri športni aktivnosti, kjer lahko z različnimi napravami merimo pulz in poskrbimo za varno vadbo, lahko s spremljanjem in načrtovanjem denarnega toka merimo in spremljamo utrip našega podjetja«, poudarja pomen načrtovanja denarnega toka ocenjevalka vrednosti podjetij Karin Lušnic.

Denarni tokovi so sestavljeni iz prilivov in odlivov in marsikatero podjetje se mora zaradi težjega dostopa do zunanjih virov financiranja še posebej zanesti na lasten denarni tok, ga obvladovati in načrtovati. In še zlasti v zahtevnejših poslovnih razmerah, kakršne (so)ustvarja novi koronavirus. Na njihovo pripravo vplivajo tudi ukrepi COVID-19, ki jih je sprejela Republika Slovenija.

Več podrobnosti o načrtovanju in hitrem prilagajanju denarnih tokov bo Karin Lušnic predstavila na seminarju Denarni tok v negotovih razmerah – kako načrtovati, se prilagajati in hitro ukrepati, ki bo 23. septembra potekal v organizaciji Akademije Finance, nekaj uvodnih poudarkov pa nam je predstavila v kratkem intervjuju. 

Zakaj je načrtovanje denarnega toka za podjetje tako pomembno?

 »Če želimo uspešno poslovati, moramo poskrbeti, da v vsakem trenutku razpolagamo z zadostnimi denarnimi prilivi, ki omogočajo varno in kontinuirano poslovanje. Ker na poslovanje vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko različno obvladujemo (npr. plačilni pogoji kupcev, čas dobav s strani dobaviteljev, upravljanje zaloge, zahteve po investicijah ipd.), je načrtovanje denarnega toka nujno zato, da ocenimo, ali lahko poslovanje financiramo zgolj z lastnimi viri, ali bomo potrebovali dodatno (npr. bančno) financiranje, kakšni plačilni roki na strani kupcev in dobaviteljev so še sprejemljivi za nas in ali je investicija, ki smo jo želeli izvesti v naslednjem letu, finančno izvedljiva. Na ta način razpolagamo z informacijami, ki nam omogočajo informirano odločanje.«

Kaj je potrebno vedeti pred začetkom načrtovanja in kako sploh načrtujemo denarni tok?

»Preden se lotimo načrtovanja denarnega toka moramo vedeti, za kakšen namen ga želimo pripraviti, kako pogosto ga bomo spremljali in kakšne interne podatke imamo na voljo. Podjetja se npr. lahko odločijo za načrtovanje tedenskih ali mesečnih denarnih tokov, ali pa načrtujejo denarne tokove v povezavi z večjimi projekti (npr. izvedba večje investicije) oziroma na zahtevo bank v povezavi s pridobljenim financiranjem.

Če gre za manjša podjetja, ki nimajo veliko število mesečno izdanih in prejetih računov ter imajo relativno enostavno poslovanje, je denarni tok možno načrtovati in spremljati v posebej za ta namen pripravljeni Excel tabeli. Večja podjetja s kompleksnejšim poslovanjem (npr. proizvodna podjetja) pa bodo za načrtovanje in spremljanje denarnih tokov večinoma uporabljala programske rešitve. Pri tem je ključno, da denarni tok načrtujemo na podatkih, ki jih v nadaljevanju lahko tudi relativno enostavno spremljamo in preverjamo.«

Preden se lotimo načrtovanja denarnega toka moramo vedeti, za kakšen namen ga želimo pripraviti, kako pogosto ga bomo spremljali in kakšne interne podatke imamo na voljo.

Kako na načrtovanje in obvladovanje denarnega toka vplivajo krize, torej nepredvidljivi dogodki – kot npr. koronakriza?

»Za načrtovanje vedno velja, da v napoved lahko vključimo zgolj informacije, s katerimi smo razpolagali na datum priprave napoved. Če smo na primer za naše podjetje lani pripravljali letno napoved denarnega toka (npr. junija 2019), nikakor nismo mogli predvideti, da bo prišlo do globalne pandemije COVID-19 in se bo svet praktično ustavil za obdobje dveh do treh mesecev. Ker gre za dogodek, ki je tako pomembno vplival na poslovanje, to pomeni, da lanske napovedi denarnega toka za podjetja niso več primerne. Prvi korak v takšnih primerih je zato priprava novih napovedi denarnih tokov, ki na boljši način odražajo trenutne razmere. To lahko trenutno že vidimo v praksi, saj se večina podjetij loteva rebalansov planov.

Ker kaže, da bodo razmere tudi v nadaljevanju leta 2020 še vedno zelo negotove, to pomeni, da bodo podjetja tudi v nadaljevanju morala aktivno spremljati dogajanje in svoje poslovanje ter po potrebi dodatno prilagoditi plane.« 

Ker kaže, da bodo razmere tudi v nadaljevanju leta 2020 še vedno zelo negotove, to pomeni, da bodo podjetja tudi v nadaljevanju morala aktivno spremljati dogajanje in svoje poslovanje ter po potrebi dodatno prilagoditi plane.

Katere so najpogostejše napake podjetij v zvezi z načrtovanjem (in obvladovanjem) denarnega toka?

»Najpogostejša pomanjkljivost podjetij v povezavi s planiranjem je, da ne pripravljajo plana denarnega toka oz. se pri pripravi planov zadovoljijo zgolj s planiranjem izkaza poslovnega izida. To pomeni, da zanemarijo pripravo plana bilance stanja in zato nimajo vpogleda v denarni tok, povezan z obratnim kapitalom, investiranjem ter financiranjem.

Najpogostejša pomanjkljivost podjetij v povezavi s planiranjem je, da ne pripravljajo plana denarnega toka oz. se pri pripravi planov zadovoljijo zgolj s planiranjem izkaza poslovnega izida.

Kar pomeni, da spremljajo zgolj en del svojih aktivnosti. Izpostaviti pa velja, da je ta pomanjkljivost bolj tipična za manjša podjetja.«

Deli:

Povezana vsebina

Businessman,Hand,Touching,Of,Digital,Data,Network,Transformation,For,Next
Novica, PARTNERSKI DOGODKI

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic