Podjetja turbulentno leto 2020 zaključila z dobičkom

Tudi bonitetne ocene S.BON AJPES potrjujejo informacije o poslovanju poslovnih subjektov v letu 2020.  

Slovensko gospodarstvo je v letu 2020 poslovalo pod vplivom pandemije Covid-19, kar se je odrazilo tudi na poslovnih rezultatih. Letna poročila je do konca aprila predložilo 68.125 gospodarskih družb (947 več kot leto prej), ki so čiste prihodke od prodaje znižale na 93,5 milijarde evrov (-6,2 %), najbolj na trgih EU. Tudi ustvarjen neto čisti dobiček je bil nižji (-32 %), k čemur je najbolj prispevalo slabše poslovanje velikih družb. Podjetjem je uspelo obdržati podobno število zaposlenih, 509.700 (-0,7 %) in nekoliko povečati neto dodano vrednost na zaposlenega, na 47.161 evrov (+0,4 %), zadolženost pa se je znižala.

Interventni ukrepi in državne pomoči so se v letnih poročilih odrazili v visoko izkazani postavki subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so se povečale za 827,2 milijonov evrov (+157 %), kar je blagodejno vplivalo na kosmati donos od poslovanja. Ukrepi so vplivali tudi na manjše število insolvenčnih postopkov in poslovanje poslovnih subjektov z blokiranimi transakcijskimi računi.

Pripisi novih bonitetnih ocen in napoved za leto 2021

Pandemija ni imela enakega vpliva na vse gospodarske družbe, tako da se je, z vidika kreditnega tveganja, povečala diferenciacija med dobrimi in slabimi družbami. Povprečna napovedana verjetnost neplačila slovenskega gospodarstva za leto 2021, se je glede na preteklo leto povišala. Pozitivne trende zaznamo v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (črka O) ter rudarstvo (črka B), sledi dejavnost oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (črka E). Negativni trendi so najbolj intenzivni v dejavnosti promet, skladiščenje in zveze (črka H), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (črka N), sledijo pa dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (črka R).

Pri katerih podjetjih lahko pričakujete težave?

Po deležu slabo ocenjenih gospodarskih družb (bonitetne ocene od vključno SB8 do SB10) najbolj izstopajo dejavnosti finančnih storitev (oddelek 64), dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti (oddelek 91), dejavnost strežbe jedi in pijač (oddelek 56), zračni promet (oddelek 51) ter vodni promet (oddelek 50), sledijo jim dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanja (oddelek 79).

Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih dejavnosti, pričakujemo v letu 2021 bistveno večjo pojavnost plačilne nesposobnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva. Vsaj za podjetja v teh dejavnostih svetujemo, da redno preverjate bonitetne ocene, ki jih lahko pridobite pri AJPES.

Različne možnosti preverjanja poslovnih subjektov

Povečanje kreditnih tveganj in posledice epidemije narekujejo še bolj skrbno spremljanje tekočega poslovanja poslovnih partnerjev. Izbirate lahko med različnimi storitvami, ki vam jih ponuja AJPES na primer spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, spletni servis proFi=Po ali bonitetne informacije S.BON. Z njimi si zagotovite tekoče informacije o oceni tveganja, plačilni sposobnosti, insolvenčnih postopkih in drugih pomembnih informacijah o slovenskih poslovnih subjektih.

Ključ do poslovnega uspeha in konkurenčnosti na trgu so predvsem prave informacije ob pravem času!

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic