Poznate davčne novosti, ki bodo vplivale na vašo davčno bilanco?

Dobro je, da se podjetniki in pripravljalci davčnih računov čim prej seznanijo, kaj lahko uveljavijo v davčnem obračunu za leto 2021, saj lahko tako še pravočasno optimizirajo davčno bilanco, najdejo kakšno olajšavo, na katero so morda že pozabili. Morebitne davčne spremembe v letošnjem letu lahko vplivajo na kakšno odločitev v podjetju in tako vplivajo na boljši rezultat.

“Davčne spremembe davka od dohodkov pravnih oseb so predvsem na področju olajšav, npr. višja olajšava za zaposlovanje in dodana je olajšava za digitalno preobrazbo, nekaj sprememb pa je tudi pri davčnem priznavanju odhodkov in pa pri davčnem priznavanju odpisa terjatev«, ključne davčne novosti za leto 2021 predstavi Anja Čahuk.

Preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo obenem poudarja, da se podjetniki morda malce pozno lotijo načrtovanja optimiziranja davčne osnove. »Če bi dobro poznali namen oz. davčne odhodke in odhodke, ki niso priznani, ter imeli v mislih, kakšne so davčne olajšave, bi bili lahko dobro pripravljeni na plačilo davkov že konec leta.«

Pogosto se namreč pozablja predvsem na davčne olajšave ter davčno (ne)priznane in delno priznane odhodke. Čahukova glede davčno (ne)priznanih odhodkov pojasnjuje, da se pozablja predvsem, kateri so, kako jih pravilno razvrstiti že med letom ter kako jih upoštevati pri pripravi davčnega obračuna: »Potrebno je na primer ločevati med stroški, ki kažejo na zasebno rabo, in stroške, ki so povezani s poslovanjem oz. so nujni za poslovni proces. Potem so tu še omejitve, kadar gre za stroške reprezentance. Potrebno je poznati vsebino, kdaj gre za stroške, namenjene poslovnim partnerjem.« Potrebno pa je vedeti tudi, s kakšnimi davčnimi olajšavami se lahko podjetje ali podjetnik posameznik srečuje pri poslovanju, saj »lahko na ta način tudi ustrezno znižuje davčno osnovo ter posledično medletne akontacije davka iz dejavnosti oz. akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.  Medletne akontacije so priporočljive predvsem za to, da na koncu leta ne pride do prevelikega ‘šoka’ zaradi morebitnega doplačila davka.«

Anja Čahuk bo 31. januarja vodila tudi webinar Davčni obračun za leto 2021 – Optimizacija davčne bilance za boljši rezultat podjetja.  Na webinar so še mogoče prijave. 

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic