Skupina HSE – s trajnostnimi energetskimi projekti in rešitvami za končne odjemalce poganjamo zeleni prehod

Skupina HSE je največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in nosilka zelenega prehoda. Sledimo poglavitnim strateškim smernicam države in Evropske unije na področju trajnostnega razvoja ter temu nenehno prilagajamo svojo dejavnost in storitve. Več kot polovica proizvedene električne energije iz skupine HSE že danes prihaja iz obnovljivih virov, končnim odjemalcem pa ponujamo celostne in konkurenčne energetske rešitve na področju trajnostne energetske oskrbe in samooskrbe.

Vse razvojne aktivnosti skupine HSE so usmerjene v izvedbo investicij v nove proizvodne enote, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov, občutno zmanjšujejo izpuste ogljikovega dioksida na enoto proizvedene električne energije, ustvarjajo delovna mesta in pospešujejo prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo, hkrati pa pripomorejo k energetski samozadostnosti Slovenije. Osredotočali se bomo na pridobivanje električne energije iz vode, sonca, vetra, pa tudi geotermije in vodika, hkrati pa pospeševali storitve na področju energetskega svetovanja in e-mobilnosti.

Eden največjih načrtovanih projektov skupine HSE na tem področju je gradnja hidroelektrarn na srednji Savi, kjer nadaljujemo postopek umeščanja v prostor s postopkom državnega prostorskega načrta s ciljem pridobitve celovitega gradbenega dovoljenja za tri hidroelektrarne (HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke) v letu 2025 ter začetek gradnje HE Suhadol v letu 2026. Načrtujemo tudi gradnjo dveh malih hidroelektrarn, mHE Pesnica in mHE Ravne, za črpalno hidroelektrarno Kozjak pa sta v teku novelacija projektne dokumentacije in priprava strokovnih podlag v postopku presoje vplivov na okolje; začetek izvedbe del pričakujemo leta 2027.

Zeleni prehod bodo pomagale pospešiti tudi sončne elektrarne: približno 800 megavatov novih fotovoltaičnih elektrarn želimo postaviti do leta 2030 tako na kopnem kot na vodnih površinah. Na gladini Družmirskega jezera v Velenju tako načrtujemo postavitev prve plavajoče fotovoltaične elektrarne v Sloveniji, ki bo zasnovana tako, da bosta ohranjeni ekološko in kemijsko stanje Družmirskega jezera, upoštevane pa bodo tudi ekološke zahteve ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst.

Med »sodobnejšimi« energenti, ki bodo tlakovali pot v ogljično nevtralno prihodnost, je vodik: HSE je vodilni partner v mednarodnem projektu Severnojadranske vodikove doline, ki je v okviru programa Horizon Europe prejel pečat odličnosti. Projekt NAHV vključuje celotno vrednostno verigo uporabe obnovljivega vodika, od proizvodnje, skladiščenja in distribucije do njegove končne uporabe v različnih sektorjih, zlasti v industriji ter kopenskem in pomorskem prometu, ter bo pospešil prehod na obnovljive vire energije v treh ciljnih stebrih: industrijah, v katerih je težko zmanjšati emisije, ter v energetski in prometni panogi. Razvijamo tudi pilotni projekt prve geotermične elektrarne v občini Lendava, ki je pomemben mejnik za izrabo brezogljične geotermične energije na opuščenih plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji in svetu.

Zeleni prehod slovenske energetike bosta pomembno sooblikovali tudi drobnoprodajni družbi skupine HSE, ECE in Energija plus, ki več kot 250 tisoč gospodinjskim in poslovnim kupcem že danes omogočata zanesljivo in konkurenčno ponudbo energentov, energetsko svetovanje ter vrsto rešitev na področju trajnostne energije in energetskih prihrankov. Družbi postavljata sončne elektrarne na ključ in zagotavljata tako dolgoročno skrb zanje kot morebitne nadgradnje, razvijata pa tudi storitve s področja e-mobilnosti. Ob zavedanju, da je promet eden glavnih onesnaževalcev okolja, bomo namreč v skupini HSE v prihodnje prav storitvam na področju e-mobilnosti namenjali posebno pozornost. Predvsem z zgledom, saj smo tudi mi že skoraj v celoti elektrificirali svoj vozni park.

Več o skupini HSE ter naši ponudbi in storitvah: www.hse.si, www.ece.si, www.energijaplus.si

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic