S trajnostnimi naložbami v zeleno prihodnost

Energetska kriza je razgalila veliko odvisnost Slovenije od uvoza električne energije, ki je leta 2022 v povprečju dosegla več kot 32 odstotkov. Brez zagona intenzivnega investicijskega cikla se bo neskladje med porabo in proizvodnjo električne energije v prihodnjih letih le še povečeval. Zato bo treba vse sile usmeriti v pospešene naložbe v obnovljive vire energije, prožnost in napredne storitve ter vlaganja v jedrsko energijo.

Stabilna energetska mešanica za dolgoročno neodvisnost
Za uspešno spoprijemanje z izzivi prihodnosti so v skupini GEN pripravili vizijo, ki vključuje stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno izkoriščajo že danes, z zdajšnjim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost od zunanjepolitičnih, ekonomskih, naravnih in drugih vplivov.

V skupini GEN investicijske napore kratkoročno usmerjajo v izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončnega potenciala. Z naložbami v obnovljive vire energije pomembno pripomorejo k doseganju nacionalnih ciljev razogljičenja in povečanju deleža obnovljivih virov. Ob tem pa je pomembna prednost Slovenije tudi v dolgoročni rabi jedrske energije, zato GEN energija pripravlja vse potrebno za investicijo v novo jedrsko elektrarno v Krškem, JEK2.

Z novo jedrsko elektrarno do razogljičenja energetskega sektorja
Cilj JEK2 je skupaj z obnovljivimi viri energije zagotoviti razmeroma hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja dolgoročno zanesljivo, varno, okoljsko odgovorno in ekonomsko učinkovito. Kot stabilen proizvodni objekt je JEK2 nujen tudi zaradi zagotavljanja sistemske podpore razpršenim obnovljivim virom.

JEK2, osrednji strateški in razvojni projekt skupine GEN, je tako ena izmed najpomembnejših rešitev za uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, kot pomemben domač vir energije pa bo v prihodnjih letih, ob opustitvi rabe fosilnih goriv, odločilno pripomogel k zmanjšanju naše energetske uvozne odvisnosti in s tem ohranitvi nacionalne energetske varnosti.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic