Skupina GEN – ena najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji

Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Skupna naloga podjetij, združenih v Skupini GEN, je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo.

Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije:

  • jedrske energije,
  • vodne energije in
  • sončne energije.

Skupina GEN – Čista energija za svetlo prihodnost!
Trajnostna proizvodnja električne energije.

V Skupini GEN skrbijo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. Skupina GEN letno proizvede med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur električne energije, kar je več kot 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji.

»Z učinkovito in varno proizvodnjo smo temeljni gradnik stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije, s širitvijo jedrskega programa pa bistveno prispevamo k energetski samozadostnosti in s tem h kakovosti življenja državljanov Slovenije.«

Martin Novšak, generalni direktor, GEN energija d.o.o.

S Centrom vodenja Skupine GEN zagotavljajo optimalno proizvodnjo elektrarn v skupini ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine. Daljinsko vodijo proizvodnjo Hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško) in planirajo ter nadzorujejo proizvodnjo HE Brežice, ki jo zaenkrat upravlja družba HESS neposredno, ter proizvodnjo Savskih elektrarn Ljubljana (HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo), Termoelektrarne Brestanica in Nuklearne elektrarne Krško.

Center vodenja GEN v Krškem

Učinkovito tržijo električno energijo.

Tržno-prodajne aktivnosti Skupine GEN so se v dveh desetletjih razširile na dvaindvajset evropskih držav. S tem skupina postaja pomemben člen varnosti in stabilnosti evropskega elektroenergetskega sistema, tudi s pogostimi reševanji nesorazmerno visoke porabe v drugih državah, ki v primerjavi s Slovenijo razpolagajo z manj stabilnimi viri za proizvodnjo električne energije.

Pri tem uporabljajo znanje, profesionalen pristop in ustvarjalno energijo. Združujejo funkcije za učinkovito obvladovanje tveganj nakupa, trgovanja in prodaje električne energije.  S trgovanjem z električno energijo na domačem in tujih trgih se v Skupini GEN ukvarja hčerinska družba GEN-I.

Razvijamo energijo za prihodnost

V Skupini GEN si prizadevajo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije. Zavzemajo se za prehod na večjo rabo doma proizvedene, čiste električne energije, ki lahko postopoma nadomesti rabo energije iz uvoženih fosilnih virov. V skupini aktivno delajo na strateško razvojnih načrtih in investicijah, ki bodo k temu pomembno prispevali. Med drugimi nadaljujejo z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, zamenjavo plinskih blokov v Termoelektrarni Brestanica, njihov osrednji strateški projekt pa je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2).

»Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja energent prihodnosti. Mi jo proizvajamo, in to iz nizkoogljičnih virov energije: jedrske in vodne energije.«

Danijel Levičar, poslovni direktor, GEN energija d.o.o.

To je Skupina GEN.

GEN energija, d.o.o., je krovna družba v skupini GEN in je v 100% lasti države. Skupina GEN poleg matične družbe GEN energija, d.o.o. združuje naslednja proizvodna podjetja, ki so prisotna v celotnem slovenskem prostoru: Nuklearna elektrarna Krško, Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Termoelektrarna Brestanica.

 S podjetjem GEN-I in njegovimi posredno povezanimi podjetji za trgovanje in prodajo električne energije pa je skupina GEN aktivna v širšem evropskem prostoru.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic