Skupina GEN z odgovori na izzive energetske neodvisnosti Slovenije

Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji. Celovito oskrbujemo z električno energijo:

  • proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije,
  • tržimo in prodajamo jo na domačem in več kot 20 maloprodajnih in veleprodajnih trgih po vsej Evropi,
  • tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje starih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.

Skupina GEN Sloveniji zagotavlja približno tretjino vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah. Kar 99 odstotkov vse električne energije skupine GEN je iz nizkoogljičnih virov električne energije. Od 5.600 do 6.300 gigavatnih ur (GWh) letne proizvodnje glavnino zagotavlja Nuklearna elektrarna Krško, ki je tudi največji posamični vir nizkoogljične električne energije v Sloveniji. Pomemben del našega proizvodnega portfelja pomeni čista vodna energija, ki jo proizvajajo hidroelektrarne v verigi SEL in HESS. Sončna energija pa je dragocen obnovljivi vir, ki omogoča, da v proizvodnjo aktivno vključimo državljane. Za zagotavljanje sistemskih storitev za elektroenergetski sistem Slovenije je v skupino GEN vključena tudi plinska elektrarna TEB.

S čistim proizvodnim portfeljem, temelječim predvsem na jedrski in vodni energiji, občutno prispevamo k uresničevanju energetsko-podnebnih ciljev v smeri razogljičenja energetike in družbe. Proizvodni portfelj naših družb je trajnosten in občutno zmanjšuje slovensko nacionalno povprečje izpustov iz proizvodnje električne energije, ob tem pa prispeva k ohranjanju obsežnih naravnih območij in njihove biotske raznovrstnosti.

Poleg hrane in vode je prav energija glavna strateška dobrina, na kateri temeljita samostojnost in suverenost države. Najprej pandemija covida-19 in danes še ostra energetska kriza sta jasno pokazali na pomen energetske uvozne neodvisnosti, za katero si moramo dolgoročno odločno prizadevati. V skupini GEN smo na te izzive prihodnosti pripravljeni z Vizijo 3+1 – stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno izkoriščamo že danes, z znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost od zunanjih političnih, ekonomskih, naravnih in drugih vplivov.

Osrednji steber Vizije 3+1 je JEK2, projekt gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem, katerega cilj je skupaj z obnovljivimi viri energije zagotoviti relativno hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja dolgoročno zanesljivo, varno, okoljsko odgovorno in ekonomsko učinkovito.

Vizija prihodnosti skupine GEN je gradnja odpornega, zanesljivega in cenovno dostopnega energetskega sistema, ki podpira vse porabnike in njihov standard, hkrati pa skrbi tudi za okolje. Odgovori na izzive energetske neodvisnosti Slovenije so naša prva in največja odgovornost – z vztrajnim utiranjem poti v energetsko učinkovito prihodnost.

Deli:

Povezana vsebina

Businessman,Hand,Touching,Of,Digital,Data,Network,Transformation,For,Next
Novica, PARTNERSKI DOGODKI
750 x 500_NASLOVNA_AKADEMCEK 2023_2024
AKADEMIJA

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic