Skupina GEN z vizijo za razogljičenje elektroenergetskega sistema

Skupina GEN je vodilna pri prehodu v samooskrben in brezogljičen elektroenergetski sistem. Takšen elektroenergetski sistem je najbolj zanesljiv in cenovno konkurenčen, zahteva pa obsežne in celostne naložbe v nove domače vire energije za dolgoročno stabilno in zanesljivo energetsko mešanico.

Energetska kriza je poudarila veliko odvisnost Slovenije od uvoza električne energije, ki je leta 2022 v povprečju dosegel več kot 32 odstotkov. V prihodnjih letih se bo brez zagona intenzivnega investicijskega cikla razhajanje med porabo in proizvodnjo električne energije le še povečevalo. Zato bo treba vse sile usmeriti v pospešene naložbe v obnovljive vire energije, prožnost in napredne storitve ter v jedrsko energijo.

Šestmegavatna sončna elektrarna pri Brežicah ob reki Savi,
ena izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji.

Stabilna energetska mešanica za dolgoročno neodvisnost
Za uspešno soočanje z izzivi prihodnosti so v Skupini GEN pripravili vizijo [link: Vizija 3 + 1 (gen-energija.si)], ki vključuje stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno izkoriščajo že danes, s svojim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost od zunanjepolitičnih, ekonomskih, naravnih in drugih vplivov.

 

V Skupini GEN investicijske napore kratkoročno usmerjajo v izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončnega potenciala. Ob tem pa je pomembna prednost Slovenije tudi v dolgoročni rabi jedrske energije, zato GEN energija pripravlja vse potrebno za investicijo v novo jedrsko elektrarno v Krškem, JEK2 [link: JEK2 (gen-energija.si)].


Projekt JEK2: jedrska energija lahko skupaj z
obnovljivimi viri energije razmeroma hitro, predvsem pa
realno uresničljivo razogljiči elektroenergetski sektor.

Cilj JEK2 je skupaj z obnovljivimi viri energije zagotoviti razmeroma hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja na dolgoročno zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način. Kot stabilen proizvodni objekt je JEK2 nujen tudi zaradi zagotavljanja sistemske podpore razpršenim obnovljivim virom.

Deli:

Povezana vsebina

BARSOS pasica (1)
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic