SKUPINA HSE: NOSILKA ZELENEGA PREHODA SLOVENIJE

Skupina HSE je največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Njene hidroelektrarne in sončne elektrarne proizvedejo več kot dve tretjini vse brezogljične električne energije.

Skupina HSE bo imela pomembno vlogo pri preobrazbi slovenske energetike in z njo cele države. Razogljičenju Slovenije so prilagojeni vsi njeni razvojni načrti, pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije pa je glavno gonilo povečevanja deleža do okolja prijazne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo. »Nove investicijske priložnosti bomo iskali predvsem na področjih sončnih in vetrnih elektrarn, hidroelektrarn in malih hidroelektrarn, črpalnih hidroelektrarn, geotermalnih elektrarn, elektrarn na biomaso, vodikovih tehnologij in baterijskih hranilnikov. Pozabili pa ne bomo niti na ustrezne storitve za aktivno vlogo končnih odjemalcev pri zelenem prehodu ter na ustvarjanje delovnih mest, vse to ob nenehnem zagotavljanju zanesljivosti oskrbe in energetske samozadostnosti Slovenije,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic