Biznis in trendi v gradbeništvu

Zakaj družba Generali podpira konferenco Biznis in trendi v gradbeništvu?

Deajn Srše_testimonial
Dejan Srše
Ambasador trajnostnosti v zavarovalnici Generali

PONOSNO GRADIMO TRAJNOSTNO PRIHODNOST ZA NOVE GENERACIJE!

V zavarovalnici Generali smo na vseh ravneh zavezani trajnostnosti in jo odgovorno uresničujemo v vsakodnevnem poslovanju. Razumemo jo tudi kot ustvarjanje novih priložnosti za boljšo prihodnost, zato k trajnostni usmeritvi spodbujamo vse svoje partnerje. Tudi v gradbenem sektorju, kjer ima trajnostnost še posebej velik pomen.

S pravimi odločitvami, trajnostnimi materiali in čistimi tehnologijami gradbeniki prispevajo k ohranjanju okolja, manjši porabi energije in omogočajo ohranjanje naravnih virov ter s tem tudi zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Kot vseživljenjski partner jih zato v Generaliju pri tem dodatno podpiramo. Z našimi rešitvami spodbujamo različne trajnostne prakse in ob tem omogočamo tudi zmanjšanje vplivov gradbeništva na okolje.

Verjamemo, da naša skupna prizadevanja lahko ustvarijo sinergije, ki koristijo okolju, gospodarstvu in družbi, ter pomembno prispevajo k bolj trajnostnemu in odgovornemu razvoju. Zato smo veseli, da varno prihodnost za nove generacije lahko gradimo skupaj s konferenco Biznis in trendi v gradbeništvu.

GENERALI