Zakaj Deželna banka Slovenije podpira Zagorski forum?

Jure Kvaternik_1000
Jure Kvaternik
Predsednik uprave Deželne banke Slovenije

Poslovanje s pravnimi osebami temelji predvsem na individualni obravnavi, saj je vsako podjetje unikum s svojo dejavnostjo, zaposlenimi in velikostjo. Skrbniki v Deželni banki se tega nedvomno zavedajo, zato skupaj s podjetji razvijamo individualni pristop in nenehno prilagajamo tako storitve kot njihovo celostno obravnavo.

DBS 2023