Zakaj podjetje Interenergo podpira Dneve energetikov?

foto_Klemen Razinger_Interenergo 2.3.2022-308 – kopija
Blaž Jantol
Vodja poslovnega razvoja in komercialnih operacij

Le z izmenjavo idej, spoznanj, razmišljanj in znanj lahko razvijemo inovativne rešitve, s čimer utiramo pot učinkovitejši in do okolja prijaznejši energetski prihodnosti. Interenergo si s svojimi energetskimi storitvami in aktivnostmi prizadeva za ustvarjanje odpornega in trajnostnega energetskega sistema za zeleno Evropo − prihodnost, ki jo lahko dosežemo le s skupnimi močmi. Zato podpiramo konferenco Dnevi energetikov, kjer sodelovanje in odprtost odpirata vrata za uresničevanje te misije.

INTERENERGO