Trije svetovi vlog in koraki do uspešnega managementa vlog

Ko sodelujem z družinskimi podjetji, sem še posebej pozorna na tri svetove vlog: svet organizacije, svet stroke in privatni svet. Vloge so tesno povezane z razumevanjem odgovornosti in pričakovanega vedenja. To pa pomembno vpliva na odnose, organizacijsko klimo in kulturo ter učinkovitost podjetja.

V različnih svetovih mislimo, čutimo in se vedemo različno:

 • V svetu stroke mislimo, čutimo in se vedemo na osnovi svoje stroke, npr. kot električar, strojnik, logistik, zdravnik, psiholog, računovodja, odvetnik, profesor matematike, glasbenik, prevajalec ipd. Vodijo nas standardi, etika, logika in izkušnje, ki so nas oblikovali še posebej tekom našega izobraževanja, na strokovnih konferencah in kasnejšem usposabljanju. To skupaj tvori našo strokovno identiteto.
 • V svetu organizacije po svoji organizacijski funkciji, ki se podreja pravilom, pričakovanjem in kulturi organizacije, ki ji pripadamo. Sledimo ritualom, ki se ponavljajo in stabilizirajo te vloge. Kot direktor, namestnik direktorja, vodja skupine, vodja proizvodnje, član upravnega odbora, prokurist, zaposleni brez vodstvene funkcije, član ekipe, vodja projekta itd.
 • V privatnem svetu kot privatna, fizična oseba: izpolnjujemo vloge kot npr. žena, mama, mož, oče, hči, sin, brat, sestra, prijatelj, sosed, sovaščan, someščan itd. Tu nas vodijo sprejeti modeli družine, partnerstva, spolne identitete.

Vsak dan se gibljemo v različnih svetovih. Pri tem se naše bistvo ves čas izraža na svoj edinstven način skozi vse svetove in vloge, ki jih imamo. Običajno smo sposobni vse svetove zadovoljiti brez strahu in ustrezno preklapljati med njimi. Kadar stvari postanejo kompleksne ali konfliktne, pa je zelo koristno, da razjasnimo katera sfera življenja določa naše doživljanje. Če uspemo uskladiti vloge, postanemo bolj avtentični, jasnejši, varnejši in učinkovitejši. Včasih pa se znajdemo v situacijah, v katerih nastane konflikt dveh vlog.

Na primer lastnik in direktor podjetja potrebuje novega direktorja financ. Želi si, da bi to vlogo nastopila njegova hči, ki pa zanjo formalno ni usposobljena. Če se bo odločil iz svoje delovne vloge, se ne bo odločil zanjo, saj s tem krši strukturo v podjetju. Če se bo odločil iz privatne vloge, se bo zanjo odločil, saj je članica družine in ji torej osebno zaupa. V enem primeru bo tvegal konflikt s hčerjo, če ona to vlogo pričakuje. V drugem primeru bo tvegal konflikt z ostalimi sodelavci, saj krši splošne dogovore o napredovanju. V vsakem primeru mora eno vlogo zanemariti in plačati ceno.

Pogled na tri svetove vlog nam lahko pomaga ozavestiti in razjasniti sliko o tem, kako ljudje včasih poskušamo rešiti probleme enega sveta s strategijami drugega sveta. Na primer šef logistike svoje navade iz profesionalne vloge uporablja tudi doma in ima pokvarjene počitnice, ko se do podrobnosti pripravljen potovalni načrt ne izide. Številni problemi in konflikti nastanejo, kadar poskuša nekdo novo vlogo živeti na način stare vloge. Na primer, sin direktorja, ki je prihajal na počitniško delo, se zaposli v podjetju na funkciji inženirja in zaposleni pričakujejo, da se bo do njih vedel enako kot takrat, ko je bil še dijak na praksi.

Kaj narediti, da ne pride do konflikta vlog?

 1. Ključno je, da ozavestimo vse svoje vloge in kako jih doživljamo, se v njih vedemo in jih razvijamo.

Kompetenca za vlogo se pokaže v naslednjih kategorijah:

Identiteta vloge

 • Ali sem prevzel vlogo z vsemi njenimi dobrimi in slabimi stranmi?
 • Ali sem se poslovil od preteklih vlog?
 • Ali izpolnjujem vlogo funkcionalno in na svoj način?

Zavest o vlogi

 • Ali poznam tipične vrednote, strategije in metode svoje vloge?
 • Ali imam potrebne osebne in strokovne kompetence?
 • Ali poznam vloge drugih ljudi s katerimi se srečujem?

Upravljanje z vlogami

 • Ali v odvisnosti od situacije uspevam na dober način menjati vloge?
 • Ali se zavedam kdaj se vloge preklapljajo?
 • Ali znam komunicirati svoje vloge koherentno in jasno?

Stabilnost v vlogi

 • Ali lahko tudi pod stresom ostanem v primerni vlogi?
 • Ali opažam, da se moja »priljubljena vloga« pričenja raztezati tudi preko drugih področij življenja?
 • Ali sem sposoben/sposobna najti dobro ravnotežje med nestalnostjo in rigidnostjo

2. Vloge uporabljajmo v pravem kontekstu (doma sem res žena, mama, ne direktor in strokovnjak), v službi pa sem res direktor in ne žena, mama itd.).

 1. Poskrbimo za transparentna pravila glede napredovanja in nasledstev, v katere vključimo tudi člen o družinskih razmerjih. Družinski člani bodo vedno lastniki, ni pa nujno in tudi ni dobro, da imajo vodstvene in strokovne vloge brez ustreznih kompetenc, ki veljajo za vse in so potrebne za kakovostno delo. Otrokom že zgodaj pojasnimo, kakšna so pričakovanja in pravila za delo v podjetju in pri tem smo jasni, transparentni in neomajni. Jasna struktura, jasne vloge in odgovornosti so temelj dobrih odnosov in uspešnega poslovanja.

Mag. Ana Šušteršič je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra managementa in specializantka transakcijske analize s področja organizacije, edukacije in psihoterapije. Je ustanoviteljica podjetja Talents Management Institute, podjetja za ocenjevanje in razvoj kadrov. Z vprašanji o organizacijsko psiholoških temah se lahko obrnete nanjo na: ana.sustersic@tmi.si.

Deli:

Povezana vsebina

Jadek&Pensa_240202_01131
KONFERENCE

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic