Z naprednimi energetskimi rešitvami do podnebne nevtralnosti

V farmacevtskem podjetju Novartis si želijo do leta 2030 doseči podnebno nevtralno poslovanje na področju plastike, porabe vode in emisij ogljikovega dioksida. Takšni dolgoročni cilji zahtevajo stalno in ustrezno načrtovanje, definiranje ciljev, planiranje in zagotavljanje virov (finančnih in človeških), organizacijo procesov, investicijska vlaganja, stalno merjenje učinkov in izvajanja korektivnih ukrepov v primeru odstopanj – ter napredne energetske rešitve, pravi vodja inženiringa za Slovenijo pri Novartisu mag. Robert Hribar.

»Klasični ukrepi, kot so vsem znane sončne elektrarne, izraba odpadne toplote, menjave klasičnih sijalk z LED sijalkami in podobno, so nujno potrebni na poti k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Ni pa možno samo s takšnimi ukrepi zagotoviti podnebne nevtralnosti, predvsem v primeru energetsko bolj potratnih dejavnosti, kot je v našem primeru farmacevtska proizvodnja s kontroliranimi pogoji okolja, mediji in tudi velikimi porabniki energije«, pomen naprednih rešitev poudarja strokovnjak, ki vodi celotno tehnično ekipo s približno 300 sodelavci, ki zagotavlja delovanje podjetja od infrastrukture, energetskih medijev in klimatizacije, proizvodne opreme, digitalizacije, avtomatizacije, zagonov in kvalifikacij, vzdrževanja sredstev in vodenja investicijskih projektov.

In kako bodo te cilje dosegli? Trenutno so uspešno na poti do ‘vmesnih’ ciljev za leto 2025. Na področju podnebne nevtralnosti si tako prizadevajo za boljši izkoristek energije – na primer z energijo iz odpadkov, parnimi in ogrevalnimi sistemi, soproizvodnjo, zamenjavo neučinkovite opreme in aktivnim energetskim upravljanjem porabnikov. Poslužujejo se obnovljivih virov energije: solarne in vetrne energije, bioplina in biomase. V teku je projekt podnebne prilagodljivosti. V oskrbovalni verigi pa vzpostavljajo orodje za nadzor ogljičnega odtisa in se preusmerjajo na transport po morju.

Odpadke si želijo do leta 2025 zmanjšati za polovico in jih preusmerjajo iz odlagališč – z že omenjenim proizvajanjem energije iz odpadkov. Skozi regeneracijo topil, zeleno energijo in sosežig odpadkov zmanjšujejo nevarne odpadke. S pomočjo shem vračanja odpadkov iz PVC in plastike pa si prizadevajo opustiti plastično embalažo.

»V okviru rabe vode si prizadevamo, da od leta 2025 naše odpadne vode več ne bodo vplivale na kakovost voda, kar velja tudi za dobavitelje, prizadevamo pa si tudi za polovico zmanjšano porabo vode pri izvajanju naše dejavnosti«, pravi Hribar in našteje nekatere rešitve: Porabo vode znižujejo s ponovno uporabo vode v stiku za druge namene, kakovost izboljšujejo s čistilnimi napravimi, kakovostnimi priključki, cevovodi ter rednim preverjanjem in nadzorom ter stopajo proti vodni nevtralnosti: z vračanjem v lokalni vodonosnik, s sodelovanjem s strokovnimi skupinami ter z izobraževanjem in prenosom znanja in tehnologij. Podrobnejši vpogled v prizadevanje Novartisa za podnebno nevtralnost bo mag. Robert Hribar prestavil na konferenci 23. Dnevi energetikov, ki bo 20. in 21. septembra v Portorožu.

Deli:

Povezana vsebina

Jadek&Pensa_240202_01131
KONFERENCE

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic