Z optimizacijo zalog do 30-odstotnega povečanja učinkovitosti

Pomanjkljivo vodenje zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti pripelje do težav najpozneje ob inventuri, ko knjigovodsko stanje ni usklajeno z dejanskim. Podjetja lahko zato plačajo visoke nenačrtovane davke ali imajo izgube zaradi zalog, ki jih ne morejo več porabiti ali prodati. Po drugi strani pa lahko z optimizacijo zalog do 30 % povečajo učinkovitost, sprostijo denar in zagotovijo nemoteno oskrbo kupcev in torej njihovo (večje) zadovoljstvo.

O pomenu optimizacije zalog smo govorili z doc. dr. Lidijo Robnik, strokovnjakinjo s področja financ, računovodstva in davkov, ki bo 15. oktobra vodila seminar Računovodenje, vrednotenje in davčni vidik zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti.

Kdaj so zaloge stroški in kdaj ne ter kako jih optimizirati?

»Zaloge preidejo v stroške takrat, ko jih z izdajnico prenesemo iz zaloge materiala v porabo v proizvodnjo. Nekatere zaloge materiala lahko ostanejo vedno v zalogah in se ne pretvorijo v strošek, če smo jih nabavili in jih ne porabimo (napačna nabava, nabave prevelikih količin ipd.). Določene nabavljene materiale lahko damo takoj v porabo, če gre za manjše vrednosti in predstavljajo pomožni material ali gre za porabo za točno določene projekte.

Zaloge materiala optimiziramo glede na povpraševanja kupcev, vrsto proizvodnje (serijska proizvodnja), velikost signalnih zalog (so določene zaloge, brez katerih ne moremo poslovati tako na področju nabave kot prodaje) ipd.«

Kaj konkretno lahko optimizacija zalog pomeni za organizacijo, kakšne prednosti prinaša?

»Če organizacija optimizira zaloge, ima za njeno poslovanje takšna poslovna aktivnost naslednje prednosti: zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti za kratek rok (tekoče poslovanje); spremljanje stroškov skladiščenja, logistike, ki vplivajo na poslovni rezultat in davčno osnovo; pogajanje z dobavitelji glede optimalnih valutnih rokov, glede na proces proizvodnje, prodaje in izterjave; nabava potrebnih zalog, ki se hitro obračajo in ne povzročajo dodatnega financiranja s strani bančnih virov ipd.«

Katere evidence je priporočljivo voditi  v zvezi z zalogami, da jih čim bolj optimiziramo?

»Glede na vodenje zalog, so potrebne evidence nabave in porabe zalog materiala, prevzetih proizvodov iz proizvodnje in prodanih gotovih proizvodov, porabe nabave in prodaje trgovskega blaga, porabe pijač in živil ter razne druge pomožne evidence (odpisi zalog, izničene zaloge, izločitev zalog) ipd.«

Katere so najpogostejše napake pri vodenju zalog v proizvodni in trgovski organizaciji?

»Najpogostejše napake vodenja zalog v proizvodni in trgovinski dejavnosti so nepravilna izbira metod vrednotenja zalog materiala in nedokončane proizvodnje; ne delajo se oslabitve in odpisi nekurantnih (neidočih) zalog; nepravilno razumevanje kala z računovodskega in davčnega vidika; neustrezno razumevanje davčno priznanih in nepriznanih stroškov kala in inventurnih primanjkljajev; material se takoj ob nabavi pripozna kot strošek in se ne korigirajo razlike ob koncu poslovnega leta; nepravilni in nepopolni letni popisi zalog ipd.«

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic