Za uspešen prenos lastništva je nujna pravočasna in skrbna priprava

Rogaška Slatina, 25. novembra 2022 –  Podjetja, ki se soočajo z izzivi postavljanja nasledstva, poudarjajo, da je pri tem zelo dobrodošla strokovna pomoč in podpora države, saj je to dolgotrajen in zahteven proces, je bilo včeraj slišati v Rogaški Slatini na srečanju lastnikov podjetij in zunanjih izvajalcev, vključenih v Nacionalno točko za prenos lastništva, ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija. Skoraj 100 udeležencev je imelo priložnost spoznati primere uspešnih prenosov lastništva v podjetjih, si izmenjati mnenja in izkušnje ter stkati nova poznanstva ter podati svoje videnje izboljšav pri podpori s strani države.

Prenos lastništva je dolgotrajen in zahteven proces tako s finančnega, pravnega, organizacijskega kot tudi psihološkega vidika, zato se je treba tega procesa lotiti preudarno in načrtno.

»Pred osmimi leti smo se na SPIRIT Slovenija ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo začeli podrobneje ukvarjati z identifikacijo in iskanjem ustrezne podpore družinskim podjetjem. Tudi na pobudo partnerskih deležnikov v okolju smo na agenciji v letu 2019 vzpostavili Nacionalno točko za prenos lastništva, ki predstavlja celovit ekosistem podpornih institucij, ki z agencijo sodelujejo pri ozaveščanju in strokovni podpori podjetjem na tem področju. Ugotavljamo, da se tudi zaradi celovitih aktivnosti te točke vse več podjetij odloča, da bo s procesom prenosa začelo pravočasno, kar nas navdaja z zadovoljstvom, saj s tem dosegamo svoj namen«,« pravi Irena Meterc, vodje Sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija.

Namen Nacionalne točke za prenos lastništva je ozaveščanje o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva v podjetjih in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo. Točka v sodelovanju s podpornimi institucijami ponuja predavanja in izmenjavo dobrih praks, ki so dopolnjena z diagnostičnimi svetovanji in nepovratnimi sredstvi za izpeljavo postopka prenosa lastništva. Od 2019 je bilo v okviru točke izvedenih  261 uvodnih diagnostičnih svetovalnih intervjujev, 146 podjetij se je vključilo v vavčer za prenos lastništva, izvedlo pa se je tudi več kot 90 predavanj in delavnic, v katere je bilo vključenih več kot 3000 podjetnikov.

Marlen Skarlovnik, vodja Sektorja za podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Družinska podjetja so močna, prodorna in uspešna ter predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, saj prispevajo pomemben del k njegovi stabilnosti in rasti. Zato bomo na MGRT in SPIRIT Slovenija skupaj s partnerji tudi v prihodnje nudili vsem podporo podjetjem pri prenosu lastništva. Z našimi aktivnostmi želimo podjetjem olajšati prenos lastništva, predvsem pa jih spodbuditi, da se nanj pravočasno pripravijo.«

Udeležence je pozdravil tudi Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in izpostavil, da prenos lastništva ni samoumeven in je precej zapleten proces. O tem priča tudi podatek, da samo tretjina družinskih podjetij uspešno preda lastništvo na svoje naslednike. Izpostavil je tudi pomen predajanja znanja in izkušenj na mlajše generacije, pri prenosu pa je nujna strokovna pomoč.

Navdihujočo zgodbo uspešnega prenosa nasledstva je predstavila Sabina Sobočan, generalna direktorica Varis Lendava. »Prenos lastništva in vodenja podjetja na mlajšo generacijo ni enostaven. Pomembno je, da si mlajša generacija želi prevzeti podjetje, da ne gre za prisilo, starejša generacija pa se mora umakniti iz upravljanja in sodelovati le v vlogi svetovalca. Najbolje se je v družini odprto pogovarjati o željah, pričakovanjih in zmožnostih vseh družinskih članov.« Pri prenosu je zato po njenih besedah smiselna zunanja strokovna podpora usposobljenih svetovalcev, ki analizirajo situacijo v družini in podjetju, dobijo vpogled v kompetence in psihologijo družinskih članov ter se pogovorijo z vsemi akterji. Podjetje VARIS Lendava je med drugim tudi ambasador slovenskega gospodarstva nacionalne komunikacijske kampanje I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., ki jo vodi agencija.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Svojo zgodbo je predstavil tudi podjetnik Franc Jager, ki je svojim sinovom uspešno predal vodenje družinskega trgovskega podjetja Jagros, ki trenutno zaposluje več kot 800 ljudi. »Prenos lastništva je najzahtevnejša naloga za lastnika. Če gledamo na podjetje kot na otroka, je podjetnik dolgo vrsto let živel zanj, mu dajal svoje znanje, energijo, ljubezen. Želja, cilj, namen je, da gre podjetje naprej. Če želi podjetnik to uspešno izpeljati, mora o tem razmišljati ves čas poslovanja, ne tik pred zdajci.«

Sledila so moderirana omizja, na katerih so udeleženci razpravljali o svojih vidikih prenosa lastništva, si izmenjali menja in izkušnje ter podali svoje predloge. Izkazalo se je, da se številna podjetja pri prenosu lastništva soočajo z različnimi izzivi, kot so denimo neustrezna postavitev finančne in lastniške strukture, pa tudi manko pravil, ki so jasna in redno komunicirana med člani družine. Izziv predstavljajo tudi spremenjena družinska razmerja ob prenosu lastništva na mlajšo generacijo, pa tudi načrtovanje nasledstva, učinkovito davčno upravljanje in vzpostavitev nove poslovodne strukture. Izzivi so tudi pri upravljanju s kapitalom, zagotavljanju rasti in trajnostnega razvoja podjetja, vodenju in ohranjanju odličnih kadrov, ohranjanju ali vzpostavitvi poslovne kulture in odgovornemu upravljanju s tveganji.

Udeleženci so se strinjali, da so za uspešen prenos lastništva najpomembnejši pravočasna priprava, izbira ustreznega načina prenosa ter strokovna podpora v tem procesu. Mnenja, pobude in predlogi bodo SPIRIT Slovenija in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v pomoč pri nadgradnji storitev Nacionalne točke za prenos lastništva, da bodo te podjetjem še bolj pisane na kožo ter bodo pripomogle k uspešnemu prenosu lastništva.

Nekaj mnenj udeležencev:

Tanja Bernjak, Bernjak gradbeništvo, d. o. o. (prevzemnica) »Pri prenosu lastništva podjetja na mlajše generacije je potrebno, da se starši že prej pogovorijo o tem, kakšna so njihova pričakovanja glede prenosa, ob tem pa upoštevajo tudi želje otrok. Vse to pa potem zapišejo v družinsko ustavo, ki je dogovor družinskih članov o načinih upravljanja odnosov med njimi in družinskim podjetjem, zato da kasneje ni nejasnosti.«

Helena Krevh Zorec, Neonart, d. o.o.(lastnica): »Pri prenosu lastništva je pomembno, da se družina odkrito pogovori o tem, brez kakršnega koli pritiska na morebitne prevzemnike. Prav je, da imajo slednji čas, da razmislijo, če želijo sprejeti tak način življenja. Seveda je pomemben tudi pravi čas. Naše podjetje ima 55-letno tradicijo, želimo ga predati tretji generaciji lastnikov. Naslednikom smo pustili možnost razmisleka in ne pritiskamo preveč nanje, si pa želimo, da bi se odločili za prevzem.«

Tadej Šprah, TDS Vulkanizerstvo, s. p.  (prevzemnik) »Prenos lastništva podjetja je zapleten postopek, gre za veliko korakov, ki jih moraš pravilno izpeljati, od prenosa lastništva podjetja, nepremičnin in celotnega poslovanja podjetja. Sam se tega gotovo ne bi lotil, s strokovno pomočjo pa je prenos potekal zelo gladko.«

Več informacij o Nacionalni kontaktni točki za prenos lastništva 

Foto: STA/Nebojša Tejić

 

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, SPIRIT Slovenija, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si

 

 

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic