Zavezani k varnosti, strokovnosti in tehnološkemu napredku

V družbi Plinovodi, d. o. o., izvajamo gospodarsko javno službo in delujemo kot neodvisni operater prenosnega sistema. Naš glavni cilj je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega in do okolja prijaznega prenosa plina za domače odjemalce in do sosednjih prenosnih sistemov. Zagotavljamo energetske poti in priložnosti za oskrbo z energijo.

Zavezani smo varnosti in strokovnosti ter se zavzemamo za tehnološki in družbeni napredek. Vso svojo energijo usmerjamo v razvijanje, gradnjo in upravljanje učinkovitega, varnega, zanesljivega in trajnostno naravnanega plinovodnega sistema. Smo zanesljiv strateški partner slovenskim uporabnikom in pomemben regijski povezovalni člen za čezmejni prenos plina.

Prizadevamo si za doseganje podnebnih ciljev s prehodom na čistejše in obnovljive vire energije (OVE), kot sta vodik in biometan. Aktivno se pripravljamo na prihodnjo vlogo v procesih povezovanja sektorjev plina in elektrike ter uvajanja obnovljivih plinov v plinovodno omrežje.

Trenutno najpomembnejši prispevek v procesih prehoda v nizkoogljično družbo prepoznavamo v uvajanju novih energetskih in plinskih tehnologij. Presežke obnovljive električne energije je možno pretvarjati v vodik z inovativnimi tehnologijami, ki omogočajo velik potencial povezovanja plinskega in električnega sektorja. Tako se presežki energije iz OVE shranjujejo v plinovodni sistem ter omogočajo večjo izkoriščenost razpoložljivega potenciala OVE v Sloveniji.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic