(Ne)namerne napake pri razmejevanju in rezervaciji stroškov ter kako jih preprečiti

01. 02. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_RAZMEJEVANJE_2022

Zaradi bistvene značilnosti stroškov, ki so lahko kratkoročni ali dolgoročni, se pojavljajo računovodske in poslovne dileme, kako jih je treba v poslovnih knjigah evidentirati oziroma kakšen je njihov vpliv na poslovne rezultate ob izdelavi računovodskega in davčnega obračuna.

Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje kratkoročnih in dolgoročnih stroškov vplivajo na računovodske izkaze in davčno osnovo organizacije. S pravilnim izkazovanjem časovne dimenzije nastalih stroškov v računovodskih poročilih vplivamo na različne deležnike, uporabnike, ocenjevalce in odločevalce računovodskih poročil, kot so poslovodstvo, lastniki, banke, kupci in država.

KAJ JE NAJVEČJA TEŽAVA PRI RAZMEJITVAH KRATKOROČNIH IN DOLGOROČNIH STROŠKOV:

Največja težava so nepravilne odločitve, ki se lahko izražajo v obliki napak, goljufij ali zavajanj uporabnikov, da se pravila ne prikažejo v obliki razmejitev oziroma se prikažejo takoj v poslovnem izidu. Kako razmejitve stroškov pravilno časovno razporediti?

ALI VESTE: 

  1. Kaj je novega v zvezi s časovnimi razmejitvami in rezervacijami pri davčnem obračunu 2021?
  2. Katero računovodsko usmeritev smemo izbrati za razmejevanje časovnih razmejitev?
  3. Kaj pomeni z davčnega vidika razmejevanje stroškov?
  4. Kaj pomeni, če oblikovanih dolgoročnih časovnih razmejitev ne porabimo?
  5. Kako pripraviti elaborat oblikovanja in črpanja dolgoročnih rezervacij? Kako nanj vplivajo zadnje novosti?
  6. Kateri so tipični stroški, ki jih je treba kratkoročno časovno razmejiti ne glede na vrsto organizacije?
  7. Računovodski in davčni vidik oblikovanja dolgoročnih rezervacij in njihovo popolno, delno črpanje ali nečrpanje v prihodnjih poslovnih letih? Kako nanje vplivajo novosti?

Pridružite se nam na seminarju “(Ne)namerne napake pri razmejevanju in rezervaciji stroškov ter kako jih preprečiti” in skupaj bomo izvedeli odgovore na zgornja vprašanja.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorjem organizacij, računovodjem, knjigovodjem, vodjem računovodskih servisov, začetnikom v delu v knjigovodstvu in računovodstvu in vsem, ki jih tematika zanima

No data was found