NEOPREDMETENA SREDSTVA ORGANIZACIJE: RAČUNOVODENJE, KNJIŽENJE, VREDNOTENJE IN OBDAVČITEV

25. 09. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
CPU, Ljubljana
SS_neopredmetena-sredstva

Neopredmetena sredstva v trenutnih negotovih razmerah poslovanja vplivajo na različne poslovne kategorije, kot so denimo vrednost organizacije in denarni tok, boniteta (kot kreditni potencial), kazalnik zaupanja kupcev, in na kandidiranje na razpise za posojila za neopredmetena sredstva in na razpise za sredstva EU (organizacije so lahko ocenjene z večjim številom točk in tako s pridobitvijo sredstev).

Zaradi glavne značilnosti neopredmetenih sredstev, to je njihova neotipljivost, da fizično ne obstajajo, je računovodenje teh ekonomskih kategorij zelo zahtevno in zahteva dobro poznavanje področja. Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje neopredmetenih sredstev vpliva na računovodske izkaze in davčno osnovo organizacije. S pravilnim izkazovanjem neopredmetenih sredstev v računovodskih poročilih pa vplivamo na različne deležnike, uporabnike in ocenjevalce računovodskih poročil, kot so lastniki, banke, kupci in država.

No data was found