Novosti na področju izplačil zaposlenim

Letošnje novosti na področju obračunov prejemkov zaposlenih so na strani direktorjev, kadrovnikov in računovodskih delavcev porodile mnoga vprašanja in dileme.

»V letu 2020 je sprememba v višini bruto minimalne plače in obračunavanju dodatkov. Od katere osnove (osnovne plače ali bruto minimalne plače) se dodatki obračunavajo je odvisno od tega, ali se spoštuje kolektivna pogodba dejavnosti. Kateri so dodatki in kje so zapisani: ali v pogodbi o zaposlitvi ali podjetniški pogodbi. Kdaj se dodatki ne obračunajo? Spremenila se je dohodninska lestvica, posebna olajšava in potrebna je podpisana izjava delojemalca o tem, kdo je pretežni ali nepretežni delodajalec«, pojasnjuje dr. Lidija Robnik, ki bo 25. maja vodila webinar »Izplačila fizičnim osebam: aktualna vprašanja in vse novosti«, ki ga organizira Akademija Finance.

»Pomembno je določiti (v internih aktih, kolektivnih pogodbah, sklep poslovodstva, letnih načrtih) kriterije in merila, kaj je za poslovodstvo uspešnost poslovanja (rast prihodka, rast dobička, število zaposlenih ipd.), določiti merila, kateri zaposleni so upravičeni do nagrade za poslovno uspešnost, ter da so s tem seznanjeni«, Robnikova izpostavlja nekatere obveznosti delodajalcev. Med novostmi v letu 2020 so tudi na podlagi spremembe Uredbe za povračila stroškov službenih poti višje dnevnice za potovanja v tujino. Izpustiti pa ne smemo niti sprememb, ki jih je prinesel interventni zakon.

Na webinar bo med drugim govor tudi o vrstah bonitet in njihovem obračunu ter nižji boniteti za uporabo službenega vozila v privatne namene, če gre za električni avto. Med temami bodo tudi pravilen obračun odpravnin ob prenehanju pogodbe za določen čas in odpovedi zaposlitve s strani delodajalca za sklenjene pogodbe za nedoločen čas; zaposlovanje invalidov nad kvoto oz. nezaposlovanje invalidov; pravilnost obračunov osnov za nadomestila za čas odsotnosti in druge aktualne dileme.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic